http://www.wannawatches.com

Sahil Güvenlik Komutanlığı 600 Uzman Erbaş Alacak » Kamu BilgiKamu Bilgi

20 Haziran 2024 - 03:18

Sahil Güvenlik Komutanlığı 600 Uzman Erbaş Alacak

Sahil Güvenlik Komutanlığı 600 Uzman Erbaş Alacak
Son Güncelleme :

01 Temmuz 2017 - 9:32

SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞINDA İSTİHDAM EDİLMEK ÜZERE UZMAN ERBAŞ ALINACAKTIR.

 

a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak,
b. En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
c. 2017 yılının Ocak ayının ilk günü itibariyle 25 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1992 ve
daha sonra doğmuş olanlar başvurabilir) (Halihazırda sözleşmeli er olarak görev yapanların
Sayfa-2 Madde-4’ü incelemeleri gerekmektedir.),
ç. Askerlik görevini yapmış veya yapıyor olmak (Bkz:madde-3/d/e),
d. Askerlik görevini yapmakta iken başvuran adaylar için, son başvuru tarihi
(31 Temmuz 2017) itibariyle terhislerine 6 (altı) ay ve daha az süre kalmak (en geç 31 Ocak 2018
tarihinde terhis belgesini alabilecek durumda olmak) (Bkz:madde-5/d),
NOT: Son başvuru süresinin, madde-5/d’de belirtilen şekilde uzatılması durumunda; madde-3/d’de
belirtilen son başvuru tarihi yerine uzatılan süre bitimindeki tarih (gün ve ay) dikkate alınacaktır.
e. Askerlik hizmetini yapmış olan adaylar için, başvuru tarihinin ilk günü itibariyle terhisi
üzerinden 3 (üç) yıldan fazla süre geçmemiş olmak (04 Temmuz 2014 tarihi ve sonrasında
terhis olanlar),
f. Askerlik hizmetini yapmakta iken başvuranlar için, Uzman Erbaş Yönetmeliğine istinaden
hazırlanan ve örneği sayfa-16’de yer alan “UZMAN ERBAŞ OLACAKLAR İÇİN NİTELİK
BELGESİ”ni olumlu olarak almak (Bu belgenin “Uzman Erbaş Olur” kanaatli olması gereklidir),
g. Yapılacak yazılı sınav (genel kültür ve meslek bilgisi), ön sağlık muayenesi, fiziki kabiliyet
ve değerlendirme testleri, uygulamalı mesleki bilgi sınavları ile mülâkat sınavlarında başarılı olmak
ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca belirlenen kontenjana girmek,
ğ. Yaptırılacak güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmak,
h. Askerî öğrencilik ile ilişiği kesilmemiş olmak,
ı. Türk Silahlı Kuvvetlerinde daha önce subay, astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaş
olarak istihdam edilmemiş olmak,
i. Taksirli suçlar hariç olmak üzere, affa veya zaman aşımına uğramış yahut para cezasına
çevrilmiş veya ertelenmiş ve adli sicilden çıkarılmış olsa dahi, bir cürümden hükümlü bulunmamak,
j. Askerlik hizmeti sırasında üste hakaret, emre itaatsizlikte ısrar, mukavemet, amir veya
üste fiilen taarruz, fesat ve isyan suçları ile 1632 sayılı Askeri Ceza Kanunu’nun 148’nci
maddesinin birinci fıkrasında yazılı suçlardan hükümlü bulunmamak,
k. Türk Silahlı Kuvvetlerinin manevi şahsiyetine gölge düşürmemiş askerliğinin şeref ve
haysiyeti ile bağdaşmayacak eylemlerde bulunmamış, tutum ve davranışları ile yasa dışı, siyasi,
yıkıcı ve bölücü ideolojik görüşleri benimsememiş olmak,
l. Tam sağlam olmak ve sınavlar sonrasında sevk edilecekleri hastanelerden branşına
uygun sağlık raporu almak, ayrıca branş özelliklerine göre gereken koşulları karşılamak (Adaylar;
sevk edildiği hastanede sağlık kurullarınca kendilerine verilen ön raporlara ön rapor tarihinden
itibaren 3 gün içinde itiraz edebilir ve hastaneye sevk edildikleri tarihten itibaren 1 ay içerisinde ön
sağlık kurulu raporlarını Sahil Güvenlik Komutanlığına teslim etmekle sorumludurlar. Bu süreden
sonra gelecek raporlar dikkate alınmayacaktır.),
m. Alım yapılacak branşa uygun ihtisasa sahip olmak,
n. En az 164 cm. boyunda olmak koşuluyla, Sayfa-12’de yer alan boy ve kilo oranları
tablosunda belirtilen değerler içerisinde bulunmak (Ağırlık, şortlu/eşofmanlı vücut ağırlığıdır. Boy,
çıplak ayakla ölçülür.).
o. Yabancı uyruklu kişilerle evlenenlerden; bu evlilikleri, 12 Mart 1997 gün ve 22931 sayılı
Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelikte belirtilen esaslar dâhilinde Genelkurmay Başkanlığı
tarafından uygun görülmeyenler ile; başvuru ile atama yapılıncaya kadar geçen süre içerisinde
çeşitli nedenlerle Türk vatandaşlığından çıkartılanların başvuruları kabul edilmez/iptal edilir.

4. BİRLİK KOMUTANLIKLARI TARAFINDAN YAPILACAK İŞLEMLER:
a. Askerlik hizmetini yapmakta iken başvuranlar için, Uzman Erbaş Yönetmeliğine istinaden
hazırlanan ve örneği sayfa-16’da yer alan “UZMAN ERBAŞ OLACAKLAR İÇİN NİTELİK BELGESİ”
adayın ilk amirine yapacağı müracaat doğrultusunda ilgili birlik komutanı tarafından doldurma
talimatına uygun olarak doldurulacaktır.
b. Olumlu olarak doldurulan nitelik belgesi; sınav/seçim aşamalarına gelirken ilgili personele
teslim edilmek üzere adayın kendisine kapalı zarf içerisinde (imzalı ve mühürlü) ve zarfı
açmayacağı hususu tebliğ edilerek teslim edilecek (varsa RDM kayıtları ve disiplin ceza
kararları/mahkeme kararları ile birlikte), olumsuz nitelik belgesi doldurulan adaylar sınavlara
gönderilmeyecektir.
c. Sınav tarihleri dağıtım iznine denk gelen adayların nitelik belgeleri, acemi eğitimi gördükleri
eğitim birlikleri tarafından hazırlanacaktır.
ç. Askerlik hizmetini yapmakta iken başvuran adaylara sınavlar ve sağlık raporu işlemleri
süresince yıllık izinlerine mahsuben izin verilecektir. Ayrıca, adayların sınavlara nüfus cüzdanı ve
askeri kimlik kartları ile iştirak etmeleri sağlanacaktır.

Topçu

Askerlik hizmetini Kuvvet Komutanlığına bakılmaksızın Topçu, Nişancı/Yardımcısı, Cephane Nişancısı, Havancı, Tank/Tankçı (mürettebat), Roketatar Nişancısı/Yardımcısı, Bombaatar Nişancısı/Yardımcısı, Tow Nişancısı/Yardımcısı, Makineli Tüfek Nişancısı/Yardımcısı, Torpidocu, Cephaneci, RPG-7 Roket Atar Nişancısı/Yardımcısı sınıf/branş/ihtisasta yapmış veya yapıyor olmak.  (NOT-1)

 

Motorcu

Meslek Liselerinin; Endüstriyel Kalıp, Endüstriyel Otomasyon, Endüstriyel Otomasyon Teknolojisi(Mekanik/Makine), Hidrolik ve Pnömatik, Hidrolik ve Pnömatik Teknolojisi, İş Makineleri Bakım ve Onarımı, Makine, Makine Bakım Onarımcılığı, Motor, Motor(Benzinli), Motor(Dizel), Mekanikçi veya Tarım Makineleri Bakım ve Onarımcılığı, Otomotiv Elektromekanik, İş Makinesi Operatörlüğü, Makine Teknolojisi, Mekatronik, Motorlu Araçlar Teknolojisi, Denizcilik/Makine Zabitliği bölümü veya, Meslek Yüksekokullarının; Gemi Makineleri, Otobüs Tamir ve Bakım, Otomotiv Endüstrisi, Otomotiv, Motor, Gemi Makineleri İşletme, Makine, Makine-Resim-Konstrüksiyon, Otomotiv Teknolojisi, Endüstriyel Kalıpçılık bölümü veya, Fakültelerin; Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği, Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Makine ve İmalat Mühendisliği veya Otomotiv Mühendisliği bölümü mezunu olmak veya, Askerlik hizmetini Kuvvet Komutanlığına bakılmaksızın “Motorcu, Bakımcı (Motor), Motorbot İşletmeni, Ulaştırma Makinist, Kademeci” sınıf/branş/ihtisasta yapmış veya yapıyor olmak. (NOT-1,3)

 

İkmal (Aşçı)

Meslek Liselerinin; Yiyecek İçecek Hizmetleri, Aşçılık bölümü, Aşçılık Meslek Lisesi veya, Aşçılık Meslek Yüksekokulu mezunu olmak veya, Askerlik hizmetini Kuvvet Komutanlığına bakılmaksızın İkmal (aşçı) işleri ile ilgili sınıf/branş/ihtisasta yapmış veya yapıyor olmak veya, İkmal (aşçı) işleri ile ilgili kurs/sertifika/bonservis-ustalıkkalfalık-çıraklık belgelerinden en az birine sahip olmak veya bu belgelere denk bir belge sahibi olmak. (NOT-1)

 

Kurbağa adam

Askerlik hizmetini Deniz Kuvvetleri Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığında Kurbağaadam sınıf/branş/ihtisasta yapmış veya yapıyor olmak (NOT-2) veya, Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu tarafından onaylanmış en az 2 yıldız dalıcı belgesine sahip olmak (NOT-4).

 

Serdümen

Meslek Liselerinin; Gemi Yönetimi ve Güverte, Denizcilik (Gemi Yönetimi), Denizcilik (Yat Kaptanlığı), Denizcilik (Balıkçı Gemisi Kaptanlığı), Yat Kaptanlığı bölümü veya, Meslek Yüksekokullarının; Deniz Ulaştırma ve İşletme, Deniz ve Liman İşletmeciliği, Marina/Yat İşletmeciliği bölümü veya, Fakültelerin Deniz Ulaştırma ve İşletme Mühendisliği bölümü mezunu olmak veya, Askerlik hizmetini Deniz Kuvvetleri Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığında “Serdümen” sınıf/branş/ihtisasında yapmış veya yapıyor olmak veya, Gemiadamları Belgesi sahibi olmak, Balıkçı gemileri/yat kullanmış olmak ve bunu belgelemek. (NOT-1, 3)

 

Şoför

2016’dan sonraki yeni tip sürücü belgelerinde “CE” veya “DE” sınıfı ehliyeti bulunmak, 2016’dan önceki sürücü belgelerinde “D” sınıfı ehliyeti bulunmak.

 

Muhafız

Askerlik hizmetini Kuvvet Komutanlığına bakılmaksızın Muhafız, Muhafız Eri, Avcı Eri, Komando, Komando Manga Komutanı, Koruma Tim Komutanı, Tim Komutanı, Tim Komutanı Yardımcısı, Tim Çavuşu, Tim Onbaşısı, Muhafız Manga Komutanı, Emniyet ve Muhafız Manga/Unsur Komutanı, Emniyet ve Muhafız Eri, Koruma Eri, Komutan Muhafızı, Komando Avcı Eri, Deniz Piyade sınıf/branş/ihtisasında yapmış veya yapıyor olmak. (NOT-1, 5)

 

Telsizci

Askerlik hizmetini Kuvvet Komutanlığına bakılmaksızın Telsiz, Telem, Muhabere sınıf/branş/ihtisasında yapmış veya yapıyor olmak. (NOT-1)

 

 

NOT-1: Asgari 1 dakika su üstünde durabilme ve herhangi bir şekilde 25 metre yüzebilme.

NOT-2: Su üzerinde elleri kullanmadan 2 dakika sabit durabilme, 50 metre kurbağalama yüzebilme, 50 metre yan stilde yüzebilme, 50 metre serbest yüzebilme, 4 metre derinliğe serbest dalarak manken çıkarma ve su altına dalarak en az 20 metre ilerleyebilme.

NOT-3: Lise mezuniyet bölümü, belirlenen lise bölümleri arasında olmayıp önlisans veya lisans bölümleri arasında bulunan ya da önlisans veya lisans mezuniyet bölümü, önlisans veya lisans mezuniyet bölümleri arasında olmayıp lise mezuniyet bölümünde yer alan adayların başvuruları da kabul edilecektir.

NOT-4: En az 2 yıldız Dalgıç Sertifikasıyla başvuru yapan adaylara sayfa-14/15’deki testler uygulanacak, iştirak edecekleri Kurbağaadam ihtisas kursunda başarılı olamazlarsa sözleşmeli feshedilecek, ilişikleri kesilecektir.

NOT-5: Muhafız branşı uzman erbaşlar, ihtiyaç halinde Deniz Güvenlik Timlerinde görev yapmak üzere yüzer birliklerde istihdam edilebileceklerdir.

ilan ayrıntıları için kaynak linke bakınız: http://euygulama.dpb.gov.tr/dpb_web/menu/yeni_PDF.aspx?c86915d1-938e-4df3-9d8d-0d3c7ab89b27