http://www.wannawatches.com

SGK SÖZLEŞMELİ BÜRO PERSONELİ ALIM İLANI » Kamu BilgiKamu Bilgi

16 Haziran 2024 - 21:44

SGK SÖZLEŞMELİ BÜRO PERSONELİ ALIM İLANI

SGK SÖZLEŞMELİ BÜRO PERSONELİ ALIM İLANI
Son Güncelleme :

11 Nisan 2017 - 11:53

Devlet Personel Başkanlığı aracılığıyla yayımlanan ilan şu şekilde;

Ankara ilinde istihdam edilmek üzere, 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi gereğince 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar çerçevesinde, önlisans mezunları için yapılan 2016 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSSP93) puan türü esas alınarak toplam 193 sözleşmeli büro personeli alınacaktır.

GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR
2.1- 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartlara haiz olmak.
2.2- Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
2.3- 2016 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSSP93 puan türünden en az 80 puan almış olmak.
2.4- Üniversitelerin aşağıda belirtilen önlisans programlarından ya da bunlara denkliği Yükseköğretim
Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından birinden son başvuru tarihi
itibarıyla mezun olmak.

Bilgisayar – Bilişim ve İletişim Teknolojisi
Bilgisayar Donanımı – Web Teknolojileri ve Programlama
Bilgisayar Operatörlüğü ve Teknikerliği – Bilgisayar Operatörlüğü
Bilgisayar Programcılığı – Bilgi İşlem
Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama – Bilgisayar Programlama
Bilgisayar ve Enformasyon Sistemleri – Bilgisayar Teknolojileri ve Yönetimi
Bilgisayar Programcılığı (İnternet) – Bilişim-Yönetim
Bilgisayar Teknolojileri ve Bilişim Sistemleri – Bilgisayar Teknolojisi
Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri – Bilgi ve İletişim Teknolojileri/Bilgisayar
Bilgisayar Bilimleri

2.5- 2016 lisans KPSS başvurularının son günü olan 31/03/2016 tarihi itibarıyla en üst mezuniyeti lisans
olduğu halde önlisans mezuniyetine göre bu ilana yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır. Bu kişilerle
sözleşme imzalanmayacak, sözleşme imzalansa bile bu durumun anlaşılması halinde sözleşmeleri
feshedilecektir.
2.6- Diploması alan belirlemeyen, yalnızca önlisans derecesi veren adayların başvuruları geçersiz
sayılacaktır.
2.7- Sağlık açısından görevini devamlı yapmasına engel bir hali bulunmamak.
2.8- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir
suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin
güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet,
hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin
ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından
mahkûm olmamak.
2.9- Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması olumlu sonuçlanmış olmak. (Atanmaya hak kazanan
adaylar için)

 

İLAN AYRINTILARI İÇİN TIKLAYINIZ (İlan güncellemelerinden sitemiz sorumlu tutulamaz)