http://www.wannawatches.com

TİKA Sözleşmeli Personel Alacak » Kamu BilgiKamu Bilgi

16 Haziran 2024 - 22:30

TİKA Sözleşmeli Personel Alacak

TİKA Sözleşmeli Personel Alacak
Son Güncelleme :

13 Mart 2017 - 2:19

Türk İşbirliği Ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı 21 Sözleşmeli Personel Alacak

Başvurular: 20 Mart – 24 Mart
Devlet Personel Başkanlığı aracılığıyla yapılan duyuru şu şekilde;

Başkanlığımız 54 ülkede 56 Program Koordinasyon Ofisi ile kalkınma işbirliği alanında küresel
yönelimler kazanan dış politikamızın etkin bir uygulayıcısı olarak sahip olduğu insan kaynağını her yıl
genişletmek ihtiyacı duymaktadır. Sözleşmeli Personel pozisyonu spesifik uzmanlık ve tecrübe
gerektiren teşkilatımızın ana istihdam biçimlerinden biridir. TİKA’nın ülkemizin değerlerini ve
tecrübesini dünya ile paylaşma misyonunu benimsemiş uzmanlarımızın uluslararası bir vizyona sahip,
farklı kültürlerle temasa, öğrenmeye açık, zor yaşam koşullarında da etkili verimli bir şekilde üretimde
bulunabilecek sabırlı, kararlı, insani değerleri içselleştirmiş ve ahlaki olgunluğa sahip olması bizim için
önem taşımaktadır.

2017 yılı için de Başkanlığımızca 21 yerli ve/veya yabancı uyruklu Sözleşmeli Personel istihdam
edilecektir.

Müracaatlar 20 Mart 2017 tarihinde başlayacak olup, 24 Mart 2017 tarihinde sona erecektir. Yapılan
inceleme ve değerlendirmeden sonra mülakata çağrılacak adaylar ve sınav tarihi Başkanlığımızın
www.tika.gov.tr adresli web sayfasından ilan edilecektir.

TİKA Başkanlığında sözleşmeli olarak çalıştırılacak personel ile ilgili “Türk İşbirliği ve Koordinasyon
Ajansı Başkanlığında Çalıştırılacak Sözleşmeli Personel Hakkında Yönetmelik Esasları” uygulanır.
Yabancı dil sınavı giriş yeri sonradan ilan edilmek üzere 30 Mart 2017 tarihinde yapılacak olup, giriş
sınavı ise 05 Nisan – 14 Nisan 2017 tarihleri arasında TİKA Başkanlığı GMK Bulvarı No: 140
Çankaya/ANKARA adresinde yapılacaktır.

 BAŞVURU ŞARTLARI
1) Sözleşmeli Personel statüsünde istihdam edilecek uzmanlarımızın bir çoğu sahada ya da saha
ile yakın temas halinde çalışacak olmasından dolayı iyi derecede yabancı dil bilgisine sahip
olmaları gerekmektedir. Bu doğrultuda 6. Grup için İspanyolca, Arapça ve Fransızca
dillerinden, 2. Grup için İngilizce dilinden, diğer başvuru grupları için İngilizce, Fransızca,
Rusça, İspanyolca ve Arapça dillerinden herhangi birinden 2015, 2016 ve 2017 yılı
için(Sonuçları Açıklanan) ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Dil Sınavından veya Elektronik
Yabancı Dil Sınavından 1. Gruptan başvuran adaylar için (C) seviyesinde; 2,3,4,5 ve
6. Gruptan başvuran adaylar için (B) düzeyinde puan almış olmak veya Yükseköğretim Kurulu
tarafından bu düzeye denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip
olmak veya Başkanlıkça yapılacak yabancı dil sınavında(İspanyolca hariç) başarılı olmak. (1.
Grup 70 puan; 2,3,4,5 ve 6. Gruplar için 80 puan)
Bu maddede belirtilen şartlar yabancı uyruklu adaylar için aranmaz.

2) Adayların proje yönetimi konusunda deneyimli olması ve bilgi teknolojilerini etkin bir biçimde
kullanması beklenmektedir.

3) Adayların seyahat engelinin bulunmaması, uzun ya da kısa süreli görevlendirmelere her zaman
hazır bulunmaları beklenmektedir.

4) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinin 1 inci fıkrasının (A) bendinin (4)
(5) (6) (7) ve (8) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartları haiz olmak,

5) Eksik belge ve bilgi bulunan başvurular ile şartları uymadığı halde yapılan başvurular işleme
alınmayacaktır. (Belgelerin aslı ibraz edilmek kaydıyla fotokopisi İKDH Dairesi Başkanlığınca
tasdik edilebilecektir.)

6) Başvurulacak gruplara göre aşağıda yer alan “Sözleşmeli Personel Grupları ve Aranan Özel
Şartlar Tablosu” ndaki şartları taşıyor olmak,

 

İlan detayı için tıklayınız (uyarı: güncellemelerden kamubilgi.com sorumlu tutulamaz)