http://www.wannawatches.com

TÜBİTAK Fen Edebiyat, İİBF mezunu ve Bilişimci personel alacak » Kamu BilgiKamu Bilgi

23 Haziran 2024 - 21:43

TÜBİTAK Fen Edebiyat, İİBF mezunu ve Bilişimci personel alacak

TÜBİTAK Fen Edebiyat, İİBF mezunu ve Bilişimci personel alacak
Son Güncelleme :

13 Mart 2017 - 14:30

Devlet Personel Başkanlığı aracılığıyla yayımlanan ilan şu şekilde:

İŞİN TANIMI VE ÖZELLİKLERİ
TÜBİTAK’a sunulan burs, destek ve yarışma programları başvurularının, mevzuata uygun
olarak ön değerlendirmesi yapılarak ilgili Komite/Kurul veya jüri/panel/danışman
değerlendirmesine sunulması, değerlendirme sonucunda destek kabul ve ret kararlarına
ilişkin idari işlemlerin yürütülmesi, desteklenenlerin yükümlülüklerinin takibi, izlenmesi ve
gerekli bildirimlerin yapılması, BİDEB bünyesindeki burs, destek ve yarışma programlarına
ilişkin eğitim ve tanıtım faaliyetlerinin yürütülmesi, BİDEB programlarına ilişkin istatistiki
verilerin hazırlanması ve ilgili makamlara sunulması süreçlerinde görev almak üzere personel
istihdam edilecektir.

ADAYLARDA ARANACAK GENEL KOŞULLAR

a) Kamu haklarından yasaklanmamış bulunmak.

b) Erkek adaylar için askerliğini tamamlamış, askerlikten muaf veya askerliği tecilli
olmak.

c) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı
bulunmamak.

d) Taksirli suçlar, kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş suçlar ile
aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere; altı aydan
fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine, anayasal düzene
ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık,
nitelikli hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz
kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım
satımlara fesat karıştırma, göreve ilişkin sırrı açıklama, Devlet sırlarına karşı
suçlardan dolayı hükümlü bulunmamak. 667 sayılı KHK kapsamında terör örgütlerine
veya Milli Güvenlik Kurulu’nca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna
karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut
bunlarla irtibatı bulunmamak.

e) Aşağıdaki şartları sağlıyor olmak.
Bilimsel Programlar Uzman Yardımcılığı / Bilimsel Programlar Uzmanı
pozisyonları için;

Alanında yüksek lisans yapmış adaylar için Ağırlıklı Mezuniyet Ortalaması, Lisans
Mezuniyet Ortalamasının %80’i ile Yüksek Lisans Mezuniyet Ortalamasının %20’sinin
toplamıdır (Üniversite not sistemleri 100’lük sistemde olan adayların not
ortalamalarının 4’lük sisteme çevrilmesinde Yükseköğretim Kurulunun 4’lük
Sistemdeki Notların 100’lük Sistemdeki Karşılıkları Tablosu kullanılacaktır).

f) Ağırlıklı lisans mezuniyet notu 4,00 üzerinden en az 2,50 olmak (Üniversite not
sistemleri 100’lük sistemde olan adayların not ortalamalarının 4’lük sisteme
çevrilmesinde Yükseköğretim Kurulunun 4’lük Sistemdeki Notların 100’lük Sistemdeki
Karşılıkları Tablosu kullanılacaktır).

g) Üniversite lisans öğrenimini, süresi içinde ya da normal öğrenim süresinden en fazla
bir öğretim yılı gecikmeli bitirmiş olmak (herhangi bir nedenle kayıt dondurulmuş olup
da belgelenmesi halinde kayıt dondurulan süre hesaba katılmayacaktır).

h) İngilizce yeterliliğini aşağıdaki sınavlardan birinden alınan puanla kanıtlamış olmak
(Tabloda belirtilen sınavlardan alınan puanlarda herhangi bir geçerlilik süresi
aranmaz).
 ADAYLARDA ARANACAK ÖZEL KOŞULLAR

2.1- Referans Kodu: TBTK.BİDEB.2017-1.01
Bilimsel Programlar Uzman Yardımcısı / Bilimsel Programlar Uzmanı
pozisyonuna başvurabilmek için;

2.1.1- Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren; Fizik,
Kimya, Biyokimya, Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Matematik,
Matematik ve Bilgisayar, Matematik ve Bilgisayar Bilimleri, İstatistik,
İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri, veya Eczacılık bölümlerinden birini
bitirmiş olmak.

2.1.2- Temel MS Office uygulamalarını iyi seviyede kullanabiliyor olmak tercih
sebebidir.
İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 7
Personelin Görev Yapacağı Şehir : Ankara

2.2- Referans Kodu: TBTK.BİDEB.2017-1.02
Bilimsel Programlar Uzman Yardımcısı / Bilimsel Programlar Uzmanı
pozisyonuna başvurabilmek için;

2.2.1- Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren;
Sosyoloji, İşletme, İktisat, Ekonomi, Ekonometri, Kamu Yönetimi,
Uluslararası İlişkiler, Uluslararası Ticaret, Uluslararası Ticaret ve
Lojistik, Uluslararası Ticaret ve Finans, Uluslararası Finans,
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik, Uluslararası Ticaret ve Pazarlama,
Uluslararası Ticaret, Lojistik ve İşletmecilik, Uluslararası Ticaret ve
Finansman, Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi, Uluslararası
Lojistik Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi
ve Kamu Yönetimi veya Maliye bölümlerinden birini bitirmiş olmak.

2.2.2- Temel MS Office uygulamalarını iyi seviyede kullanabiliyor olmak tercih
sebebidir.
İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 2
Personelin Görev Yapacağı Şehir : Ankara

2.3- Referans Kodu: TBTK.BİDEB.2017-1.03
Bilimsel Programlar Uzman Yardımcısı / Bilimsel Programlar Uzmanı
pozisyonuna başvurabilmek için;

2.3.1- Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren;
Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Kontrol Mühendisliği,
Kontrol ve Otomasyan Mühendisliği, Bilgisayar ve Kontrol
Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, ElektrikElektronik
Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği,
Telekomünikasyon Mühendisliği, Enerji Sistemleri Mühendisliği,
Mekatronik Mühendisliği, Makine Mühendisliği, İmalat Mühendisliği
veya Endüstri Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak.

2.3.2- Temel MS Office uygulamalarını iyi seviyede kullanabiliyor olmak tercih
sebebidir.
İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 2
Personelin Görev Yapacağı Şehir : Ankara

2.4- Referans Kodu: TBTK.BİDEB.2017-1.04
Uzman Yardımcısı / Uzman pozisyonuna başvurabilmek için;

2.4.1- Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren; İşletme,
İktisat, Ekonomi, Ekonometri, İstatistik, İstatistik ve Bilgisayar
Bilimleri, Maliye, Muhasebe, Muhasebe ve Finansal Yönetim,
Muhasebe ve Finans Yönetimi, Muhasebe ve Denetim veya Muhasebe
Bilgi Sistemleri bölümlerinden birini bitirmiş olmak.

2.4.2- Temel MS Office uygulamalarını iyi seviyede kullanabiliyor olmak tercih
sebebidir.
İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 3
Personelin Görev Yapacağı Şehir : Ankara

2.5- Referans Kodu: TBTK.BİDEB.2017-1.05
Uzman Yardımcısı / Uzman pozisyonuna başvurabilmek için;

2.5.1- Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren; Endüstri
Mühendisliği, Halkla İlişkiler, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Halkla İlişkiler
ve Reklamcılık, Sosyoloji, Psikoloji, Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve
Kamu Yönetimi, veya Siyaset Bilimi bölümlerinden birini bitirmiş olmak.

2.5.2- Temel MS Office uygulamalarını iyi seviyede kullanabiliyor olmak tercih
sebebidir.
İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 3
Personelin Görev Yapacağı Şehir : Ankara

 

ilan pdf dosyası için tıklayınız (Bilgisayarda açmanız önerlir)

(Yayımlanan ilandaki güncellemelerden kamubilgi.com sorumlu tutulamaz)