http://www.wannawatches.com

Uludağ Üniversitesi 60 Sözleşmeli Sağlık Personeli Alacak » Kamu BilgiKamu Bilgi

3 Mart 2024 - 11:09

Uludağ Üniversitesi 60 Sözleşmeli Sağlık Personeli Alacak

Uludağ Üniversitesi 60 Sözleşmeli Sağlık Personeli Alacak
Son Güncelleme :

07 Haziran 2017 - 18:03

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN
657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNUN 4/B MADDESİNE GÖRE
SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI
657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 4.maddesinin (B) fıkrasına göre sözleşmeli personel olarak istihdam
edilmek üzere 28 Haziran 2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına
İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslarda yer alan Ek 2.maddesinin b fıkrasına göre 2016 KPSS (B)
grubu P3 puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonda Üniversitemiz Sağlık Uygulama ve
Araştırma Merkezi’nde görevlendirilmek üzere sözleşmeli personel yerleştirmesi yapılacaktır.


I – BAŞVURU ŞARTLARI
A) GENEL ŞARTLAR
1) – Başvuracak adaylarda 657 Sayılı Kanunun 48.maddesinde belirtilen genel şartlar aranır,
2) – 2016 yılı KPSS (B) grubu P3 puanı esas alınacaktır.
3) – 5917 Sayılı Kanunun 47.maddesinin 5.fıkrası a) 2 bendi gereğince, 4/B sözleşmeli personel olarak çalışmakta
iken istifa nedeniyle sözleşmesi fesh edilenler; fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süre geçmeden başvuruda
bulunamazlar.
4) – Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 4/B’ li olarak çalışıyor olmamak.
5) – Taksirli suçlar hariç olmak üzere; affa veya zaman aşımına uğramış, yahut para cezasına
çevrilmiş veya ertelenmiş, hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adli sicilden çıkarılmış olsa bile
bir cürümden hükümlü bulunmamak veya soruşturma altında olmamak,
6) – Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış, tecilli veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
BAŞVURU ŞEKLİ YER VE ZAMANI
1) Adayların bu ilanın gazete’de yayım tarihinden itibaren 15 gün içerisinde istenen belgeler ve ilan ekinde
yayınlanan (www.uludag.edu.tr) İş Başvuru Formunu doldurarak Uludağ Üniversitesi Sağlık Uygulama ve
Araştırma Merkezi İnsan Kaynakları Birimi’ne şahsen başvurmaları gerekmektedir. Posta ile yapılan
başvurular kabul edilmeyecektir.
2) Başvuruda istenen belgeler: Diploma fotokopisi, KPSS B Grubu P3 puanı gösterir belge, 1 fotoğraf, 1 adet
nüfus cüzdanı fotokopisi, iş başvuru formu.
3) Adaylar Sadece bir kadroya başvuru yapılabilecektir.
4) Yerleştirmeye hak kazanan adaylar Uludağ Üniversitesi web sayfası (www.uludag.edu.tr) adresinde ilan
edilecektir. Bu ilan tebligat mahiyetinde olacağından ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

ilan orjinal linki: http://euygulama.dpb.gov.tr/dpb_web/menu/yeni_PDF.aspx?d896e351-88e9-497e-806a-8d8ac63faabb