http://www.wannawatches.com

Taşeron sınav yöntemini her kurum kendi belirleyecek » Kamu BilgiKamu Bilgi

20 Nisan 2024 - 14:29

Taşeron sınav yöntemini her kurum kendi belirleyecek

Taşerona kadroda son dakika gelişmeleri merakla takip ediliyor. Kadro için başvurularını yapmaya başlayan taşeron işçileri, bir yandan da yapılacak sınavı araştırıyor. Merakla araştırılan sınav yöntemi hakkında detaylar da belli oluyor. Buna göre, hem yazılı hem de sözlü sınav yapılabilecek ve sınavın yöntemini her kurum kendi belirleyecek

Taşeron sınav yöntemini her kurum kendi belirleyecek
Son Güncelleme :

05 Ocak 2018 - 9:56

Taşeron işçilerin kadroya geçiş için başvuruları 11 Ocak Perşembe günü sona erecek. İşçilerin toplu olarak sürekli işçi statüsüne geçirilmesi işlemleri en geç 2 Nisan’da tamamlanacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Eroğlu, taşeron işçilere yapılacak sınavın zor olmayacağını belirtmesine rağmen işçileri sınav heyecanı sardı. İşçiler, salı gününden itibaren kurumlarına başvurmaya başladı.

Başvuruları devam eden taşeronla ilgili şu an en çok merak edilen, sınavın nasıl olacağı. Bakanlığın yayımladığı tebliğe göre, taşeron işçilerin sürekli işçi kadrosuna geçirilmesine ilişkin sınav yalnızca yazılı, sözlü veya uygulamalı olabileceği gibi, okuryazarlık durumuna göre yazılı-sözlü ya da sözlü-uygulamalı da yapılabilecek. Uygulanacak sınavyöntemi bakanlıklarda bakan, diğer idarelerde ilgili idarenin en üst yöneticisi tarafından belirlenecek. Sınava katılacakların görev yaptıkları alanlar dikkate alınarak farklı işlerde çalışanlara farklı yöntemde sınav uygulanabilecek.

TEBLİGAT YAPILMAYACAK

Sınavların yeri, günü ve saati idarelerin internet sayfasında ilan edilecek. Çalışanlara ayrıca tebligat yapılmayacak.

Gazete Habertürk’ten Ahmet Kıvanç ve Tahsin Akça’ nın haberine göre sınav soruları, çalışanların iştigal ettiği konulardan seçilecek. Yazılı sınav, sınav kurulu tarafından 100 üzerinden değerlendirilecek. Yazılı sınavda başarılı sayılmak için en az 50 puan almak gerekecek. Sözlü ve uygulamalı sınavlarda adaylar “başarılı” ya da “başarısız” olarak belirlenecek. Aynı anda hem yazılı hem sözlü sınav yapılması durumunda, yazılıdan 50 puan alınmasının yanı sıra sözlüden de “başarılı” olunması gerekecek. Sınavda başarılı veya başarısız olanlar, kurumun internet sitesinden duyurulacak.

YETKİNLİK ÖLÇECEK

Sınavlarda sorulacak sorular, çalışanların iştigal ettikleri görevlerle ilgili konularda, yürütmekle yükümlü oldukları vazifelerdeki yetkinliklerini ölçmeye yönelik ve eğitim düzeylerine uygun olarak sınav kurulu tarafından hazırlanacak.

Sınavlarda başarılı olamayanlar, ilan tarihinden itibaren 4 gün içinde kuruma itiraz edecekler. İtirazlar, sınavı gerçekleştiren kurul tarafından değerlendirilecek.

KADRO İÇİN TAKVİM NASIL İŞLEYECEK?

2-12 OCAK Başvurular alınacak

12 OCAK-20 ŞUBAT Tespit komisyonu incelemesi yapılacak ve hak sahipleri ilan edilecek

21-23 ŞUBAT İtirazlar alınacak

24 ŞUBAT-2 MART İtirazlar incelenerek kesin liste hazırlanacak

3-22 MART Sınavlar gerçekleştirilecek

23-26 MART Sınav kuruluna itiraz edilebilecek

27-31 MART İtirazlar incelenerek son liste hazırlanacak

2 NİSAN Kadroya geçişler tamamlanacak

Ordu’da Altınordu Belediyesi’ndeki, kadroya geçme şartlarını karşılayan taşeron işçiler, başvuru için sıraya girerek evraklarını teslim etti.

4 ARALIK’TA ÇALIŞIYOR OLMASI GEREK

Kadro hakkından yararlanabilmek için işçinin 4 Aralık 2017 tarihinde çalışıyor olması gerekecek. Bu nedenle 3 Aralık veya öncesinde kendi isteğiyle işten ayrılan, iş akdi feshedilen ya da alt işveren patronunun sözleşmesi biten işçiler kadro hakkından yararlanamayacak. Buna karşılık, 5 Aralık ve sonrasında işten ayrılmış olanlar kadroya alınacak.

TAŞERON FİRMAYA FERAGATNAME İMZASI ATMAYIN

Taşeron işçilerin kadroya geçmek için, kamu kurumları aleyhine daha önce bu konuda açmış oldukları davalardan feragat etmeleri gerekecek. İşçiler, başvuru sırasında, davadan veya icra takibine konu alacaktan feragat ettiklerine dair icra müdürlüğünden alınacak belgeyi kuruma verecekler. İşçilerin, alt işverenler hakkında açılmış çok sayıda davaları bulunuyor. İşçilerin, işverenler hakkındaki bu davalarla ilgili feragatname imzalamasına gerek bulunmuyor.

TAPDK VE ŞEKER KURUMU İŞÇİSİ TARIM BAKANLIĞI’NA

Kanun hükmünde kararname (KHK) ile kapatılan Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu (TAPDK) ve Şeker Kurumu’nda çalışan taşeron işçilerin kadroya alım işlemleri Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek.

EMEKLİLİK YAŞI GELENLER KADROYA ALINMAYACAK

Hangi taşeron işçilerin kadroya alınacağında “yüzde 70” kriteri önemli olacak. İşçinin kadroya alınabilmesi için “personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmesi” uyarınca çalıştırılması gerekiyor. Bir sözleşmenin “personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmesi” kabul edilebilmesi için aranacak kriterler şöyle:

– Çalıştırılacak personel sayısının ihale dokümanında belirlenmiş olması.

– Personelin çalışma saatlerinin tamamının idare için kullanılması.

– İhale sözleşmesi yaklaşık maliyetinin en az yüzde 70’lik kısmının asgari işçilik maliyeti ile varsa ayni yemek ve yol giderlerinden oluşması.

– Yıl boyunca devam eden ve süreklilik arz eden işlere ilişkin hizmet alımı olması.

KİMLERDEN BELGE İSTENECEK?

Emekli olmasa bile emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmış olan taşeron işçileri kadroya geçirilmeyecek. Aşağıda yer alan kişilerden, emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığına hak kazanmadığına ilişkin belge istenecek:

– 23 Mayıs 1998’den önce sigortalı olan 44 yaşını doldurmuş kadınlar,

– 23 Mayıs 1994’ten önce sigortalı olan 48 yaşını doldurmuş erkekler,

– 23 Mayıs 1998’den sonra sigortalı olan 50 yaşını doldurmuş kadınlar,

– 23 Mayıs 1994’ten sonra sigortalı olan 55 yaşını doldurmuş erkekler,

– 6 Ağustos 2003’ten önce sigortalı olan ve engelliliği nedeniyle vergi indiriminden yararlananlar.

Bu belgelerin başvuru sırasında verilmesine gerek yok. Sürekli işçi kadrosuna alınıncaya kadar verilebilecek.

Habertürk