http://www.wannawatches.com

60 bin lojman satılacak » Kamu BilgiKamu Bilgi

3 Mart 2024 - 08:21

60 bin lojman satılacak

60 bin lojman satılacak
Son Güncelleme :

03 Ekim 2017 - 10:08

Cahit Saraçoğlu

Hükümetin hazırladığı 130 maddelik Torba Tasarı,birçok sektörde yeni düzenlemeleri gündeme getirdi. Tasarıda, lojman ve tarım arazisine yönelik değişikliklerden, savunma sanayi fonuna ilave desteğe ve cep ile ev telefonlarından yapılan görüşme ücretlerine kadar birçok alanda dikkat çekici gelişmeler bulunuyor. Dikkat çekici düzenlemeler arasında yer alan lojmanlarla ilgili çalışma Maliye Bakanlığı tarafından yürütülüyor. Maliye, atıl durumda olan, durumunun düzeltilmesi için yapılacak masraflara değmeyecek kamu lojmanlarını satışa çıkaracak. Bu lojmanların 210 bin adetin içerisinde 60 bin kadar olduğu öğrenildi. Bunların da depreme dayanıklı olmadığı, yapı ruhsatı bulunmadığı, geriye dönük yaklaşık 20-25 yıllık binalar olduğu belirlendi. Bunların satışı ile kentsel dönüşüme de kaynak sağlanacak. Ayrıca, ihtiyaç halinde yeniden kamu lojmanı da yapılacak.

ARAZİLER TOPARLANACAK

Getirilen düzenleme ile ayrıca bugün mücavir alan dışında kaldığı halde köy statüsünü aşamamış ancak belediyelik haline gelmiş arazilerin de toparlanması sağlanacak. Birçok belediyenin bu durumda olduğuna dikkat çekiliyor. Getirilen düzenleme ile buralarda en az 7-10 yıldır yaşayan kişilere tarımsal üretim yapmaları şartı ile bu yerleri satın almaları imkanı getirilecek. Bu tarımsal arazilerin satışında rayiç bedel bütün olarak uygulanacak. Geçtiğimiz dönemde de mücavir alan içerisindeki arazilerin satışı yapılmıştı. Oralarda rayiç bedelin yarısı uygulanmıştı.

MÜKELLEFE SÜRE DESTEĞİ

Düzenleme ile vergi borçlarını süresinde ödemeyen mükelleflere yapılan ödeme emri tebligatlarında ödeme veya mal bildiriminde bulunmaları için öngörülen 7 günlük süre 15 güne çıkarılıyor. İhtiyati haciz ve ihtiyati tahakkuk uygulamalarında, bu işlemlere karşı dava açma süreleri de 7 günden 15 güne çıkarılıyor. Vergi borçlarını süresinde ödemeyen mükelleflere bu borçlarını ödemeleri veya mal bildiriminde bulunmaları için verilen süre de 15 güne çıkarılıyor. Transfer fiyatlandırması ile ilgili yöntem belirleme anlaşmalarında (Peşin Fiyatlandırma Anlaşmaları) alınmakta olan 57 bin TL harç kaldırılıyor. Kefalet sandığının 480 milyon lira, Türk Patent ve Marka Kurumunun 150 milyon lira ihtiyaç fazlası nakit varlığı 2018 yılında Merkezi Yönetim Bütçesine aktarılacak. Kültür Bakanlığı bünyesinde işletilen özel hesap kapatılarak bütün gelirleri bütçeye aktarılıyor.

TELEKOM’DA DEĞİŞİKLİK

Farklı oranlarda uygulanan özel iletişim vergisi, yüzde 7,5 olarak tek oranda birleştiriliyor. Telekom sektöründeki operatörlerin aylık net hasılatları üzerinden yüzde 5 oranında telsiz ücreti alınacak. Yurtdışında gerçekleşen telefon konuşmaları ve data hizmetleri için yurtdışındaki operatöre ödenen bedeller üzerinden KDV ve Özel İletişim Vergisi alınmayacak.

Yeni Şafak