http://www.wannawatches.com

GÖREVDEN ALINAN MEMURLAR HAKKINDA » Kamu BilgiKamu Bilgi

27 Mayıs 2024 - 11:46

GÖREVDEN ALINAN MEMURLAR HAKKINDA

GÖREVDEN ALINAN MEMURLAR HAKKINDA
Son Güncelleme :

20 Ekim 2016 - 13:11

3 aylık sürenin dolmasından dolayı, bir çok kamu kurumunda, görevden uzaklaştırılması uygun görülen kamu personelinin bir kısmı yeniden görevlerine iade edilmektedir.

Görevden uzaklaştırma sırasında, kamu personeline, maaşlarının üçte ikisi ödenmişti.

657 sayılı Kanunun 141. maddesinde, görevine iade edilenlerle ilgili olarak şu hüküm yer almaktadır:

“Madde 141 – Görevden uzaklaştırılan ve görevi ile ilgili olsun veya olmasın herhangi bir suçtan tutuklanan veya gözaltına alınan memurlara bu süre içinde aylıklarının üçte ikisi ödenir. Bu gibiler bu Kanunun öngördüğü sosyal hak ve yardımlardan faydalanmaya devam ederler.
143 üncü maddede sayılan durumların gerçekleşmesi halinde, bunların aylıklarının kesilmiş olan üçte biri kendilerine ödenir ve görevden uzakta geçirdikleri süre, derecelerindeki kademe ilerlemesinde ve bu sürenin derece yükselmesi için gerekli en az bekleme süresini aşan kısmı, üst dereceye yükselmeleri halinde, bu derecede kademe ilerlemesi yapılmak suretiyle değerlendirilir.”

 

Yani özetle, görevine iade edilenler,
1- Kesilmiş olan üçte bir aylıklarını geriye doğru alabilecektir.
2- Açıkta geçirdikleri süreler, kademe ilerlemesinde değerlendirilecektir.

Memurlar.Net - Özel