http://www.wannawatches.com

Memur öğretmenler kurumlar arası öğretmenlik hakkını geri istiyor » Kamu BilgiKamu Bilgi

19 Nisan 2024 - 11:56

Memur öğretmenler kurumlar arası öğretmenlik hakkını geri istiyor

Memur öğretmenler kurumlar arası öğretmenlik hakkını geri istiyor
Son Güncelleme :

27 Ekim 2016 - 12:08

Sayın Bakanım;

Yetkililerin verimli personel rejimini de göz önünde bulundurarak devlet memurluğuna atanmış, kamu kurumlarında halen görev yapan, öğretmenlik mesleğine atanma yeterliliğine sahip kişilerin (MEMUR ÖĞRETMENLER), kurumlar arası ilk atama yolu ile atanma taleplerine kulak vermeleri gerektiği kanısındayız.

MEB, bir yandan tüm okullarda tam gün eğitim-öğretime geçmeye hazırlanıyor. Bu yeni öğretmen ihtiyacı demektir. Diğer açıdan ise; 15.07.2016 sonrası yaşananlar sonucunda Olağanüstü Hal döneminde görevden uzaklaştırılanlar, meslekten ihraç edilenler, lisansı iptal edilip özel sektörde bile çalışamayacaklar ve malum yapının okullarının öğrencileriyle MEB’e geçmesiyle binlerce öğretmen açığı oluşması da net bir gerçektir.

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun74. maddesi ” Memurların bu Kanuna tabi kurumlar arasında, kurumların muvafakatı ile kazanılmış hak dereceleri üzerinden veya 68 inci maddedeki esaslar çerçevesinde derece yükselmesi suretiyle, bulundukları sınıftan veya öğrenim durumları itibariyle girebilecekleri sınıftan, bir kadroya nakilleri mümkündür.” hükmü getirmektedir.

Devlet için de oldukça rasyonel bir çözüm olacaktır:

Devletin zaten maaş ödediği Memur öğretmenlerin görevli olmaları gereken yerleri; sınıflarda, okullarda, kara tahta, akıllı tahta başlarında çalışarak, yapmak istedikleri gerçek mesleklerinin ait olduğu MEB’in devlet okullarındaki eğitim hizmetleri sınıfındaki öğretmen kadroları olmalıdır.

Öğretmenlik yapma koşullarını yerine getiren, öğretmenlik diplomasına (Eğitim Fakültesi ve FEF mezunu) sahip ama çoğunluğu zamanında verimsiz istihdam sonucu masa başı işlerde unutulmuş devletin gizli, yerli, milli hazinesi memur öğretmenlerin daha önce olduğu gibi yeniden kurumlar arası geçişle eğitim-öğretim sistemimize kazandırılması öngörülerimize göre çok uzun sürmeyecektir.

24 Kasımdan Öğretmenler Gününden önce hükümet, bütçeye ek yük getirmeden öğretmen açığının bir kısmını daha, gayet zeki ve rasyonel bir hamleyle öğretmenlik yapma hakları bulunan, idari-iş deneyimi yüksek, devlet tecrübesi ve devlet terbiyesi yerinde, halkla ilişkiler yönünde yoğun kazanımlara sahip güvenilir ve verimli kamu personeliyle yani memur öğretmenlerle masrafsızca, kapatacaktır. Öğretmen açığını kapatmada EN EKONOMİK ÇÖZÜM olduğu da kesindir.

Şunu da vurgulamalıyız ki ülkemiz zor günlerden geçerken asıl işleri öğretmenlik olan memur öğretmenlerin MEB’in olası bu “Milli Eğitimin neferi olun!” çağrısına kurdukları aile düzenlerini elbette alt üst etmeden fedakarca yüksek oranda olumlu yanıt vermelidirler.

Bununla birlikte MEB de bu fedakar ve özverili kamu personelinden (memur öğretmenler) isteyenleri, devlet dairelerinden devlet okullarına eğitim hizmetleri sınıfında öğretmen unvanıyla bünyesine katma hassasiyetini gösterecektir.

Üstelik FETÖ/PYD üyesi yada sempatizanlarının memur kadrolarından itina ile ayıklandığını düşündüğümüzde, memur öğretmenlerin Milli Eğitim Bakanlığına öğretmen olarak aktarılması, aynı zamanda EN GÜVENİLİR ÇÖZÜMolmaktadır.

657 sayılı Yasanın 48. maddesiyle kamuya KPSS puanı ile atanan “öğretmenlik şartlarını taşıyan memurlar” olarak 31/08/2012 tarihinden önce atandığımız gibi, yeniden kurumlararası geçişle Milli Eğitim Bakanlığı’na atanmak istiyoruz. Takdirlerinize saygılarımızla arz olunur.

– MEMUR ÖĞRETMENLER PLATFORMU –

memurlar.net