http://www.wannawatches.com

Aday memur, KPSS ile başka bir kuruma geçiş yapabilir mi? » Kamu BilgiKamu Bilgi

17 Nisan 2024 - 05:20

Aday memur, KPSS ile başka bir kuruma geçiş yapabilir mi?

Aday memur, KPSS ile başka bir kuruma geçiş yapabilir mi?
Son Güncelleme :

14 Ocak 2017 - 23:13

Aday statüsünde çalışan bir Devlet memuru, KPSS ile başka bir kadroya geçiş yapabilir mi?

Aday memur olarak çalışmakta olan personelin KPSS süreci sonunda başka kurumun memur kadrosuna yerleştirilmesi durumunda, çalışmakta olduğu kurumun muvafakat vermesi halinde atanmasının mümkün müdür?

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 54 üncü maddesini ikinci fıkrasında; “Aday olarak atanmış Devlet memurunun adaylık süresi bir yıldan az iki yıldan çok olamaz ve bu süre içinde aday memurun başka kurumlara nakli yapılamaz.” yer almaktadır. Mezkur hükümde geçen nakil ibaresi memurun başka kurumdaki kadroya sınavsız olarak geçişini için kullanılmaktadır.

Devlet Personel Başkanlığının artık yerleşik hale gelen içtihadına göre, aday memur iken kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılan özel yarışma sınavı neticesinde (A) Grubu bir kadroya atanma hakkı kazananların veya KPSS sonucuna göre gerçekleştirilen merkezi yerleştirme işlemi neticesinde (B) grubu bir kadroya yerleştirilenlerin atanmalarının ise 657 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinde geçen “nakil” anlamında değerlendirilememektedir. İlgili görüş için tıklayınız.

Bu sebeple aday memurun KPSS yada özel yarışma usulüyle atanması ve çalıştığı kurumun naklen geçişe muvafakat etmesi durumunda atanması mümkündür.

Diğer taraftan bu görüş, sadece memur kadrosundan yine 657’e tabi başka bir memur kadrosuna geçişlerle ilgilidir. Memur kadrosunda iken işçi, sözleşmeli veya akademisyen gibi başka bir statüdeki kadroya geçişlerde muvafakat almaya gerek bulunmamaktadır.

Memurlar.Net - Özel