http://www.wannawatches.com

MİLLİ EĞİTİM KOMİSYONUNDA "ÖĞRETMEN KAMU PERSONELİ" ÖNERİSİ » Kamu BilgiKamu Bilgi

27 Mayıs 2024 - 13:13

MİLLİ EĞİTİM KOMİSYONUNDA “ÖĞRETMEN KAMU PERSONELİ” ÖNERİSİ

MİLLİ EĞİTİM KOMİSYONUNDA “ÖĞRETMEN KAMU PERSONELİ” ÖNERİSİ
Son Güncelleme :

27 Kasım 2016 - 22:35

Bize e-posta yoluyla gelen bir haberi paylaşmak istedik. Memur öğretmenlerin sıkıntısını dilegetiren bir haber.

TBMM’de görüşmeleri süren MEB’in Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun Tasarısına İlişkin Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonunda açıklama yapan Giresun Milletvekili Bülent Bektaşoğlu;  son dönemde ekonomik durumun dikkate alınarak öğretmenlik ihtiyacının giderilmesi için bütçeye yük getirmeyecek bir çözüm önerisi getirdi.

 

Bütçe olanakları kısıtlı olmasına rağmen; Devlet, maaş ödediği üstelik öğretmenlik yapma hakkına sahip kamu personelinin kadrolarını MEB’e öğretmen olarak aktarmak yerine neden 90000 civarı ücretli mevsimlik çalışanla öğretmen ihtiyacını gidermeye çalışıyor?

 

Maliye Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında, öğretmenlik dışı unvanlarda aktif asil memur olarak çalışan öğretmenlik yapma hakkına sahip kamu personelinden isteyenlerin devlet öğretmenliğine geçişine dair beklenen mevzuat düzenlemesi ne zaman tamamlanacaktır?

 

MEB, tüm okullarda tam gün eğitim-öğretime geçmeye hazırlanıyor ki bu yeni öğretmen ihtiyacı demektir.

 

Bülent Bektaşoğlu konuşmasında; “Ben size bir çözüm önermek istiyorum. Öğretmen açığına rağmen kamuda kadroya sahip öğretmenler memur olarak çalışmaktadır. Branşlarında yeterli alım olmadığı için ya da illegal kesimlerce sınav sorularının el değiştirmesi gibi çeşitli nedenlerle, yüksek KPSS puanı almalarına rağmen öğretmen olarak değil, memur olarak farklı kurumlara atananlar var. 2012 yılında iptal edilen kurumlar arası geçişin geri getirilmesi hem bu öğretmen memurların mağduriyetlerini giderecek ve ücretli öğretmenlik sorunu da ortadan kalkacaktır ve zaten kadrolarından maaş aldıkları için bütçeye ek bir yük getirmeyecektir” ifadelerini kullandı.

 

Öğretmenlik mesleğine atanma yeterliliğine sahip şehit ve gazi yakınlarının kamu kurumlarındaki memur kadrolarının hizmet sürelerine bağlı olarak devlet öğretmenliğine aktarılacak olması; Ekim 2016’da KPSS ile memurluk kazanmamış ama devlette öğretmen kadrosu verilen 5000 dershaneci meslektaşları göz önüne alındığında öğretmenlik kriterlerine sahip KPSSli kamu personelinin gerçek işleri öğretmenliğe geçirilmeleri Devlet için de akıllıca, masrafsız bir çözüm olacaktır.

 

Devletin zaten maaş ödediği, öğretmenlik yapma hakkını kazandıran lisans-yüksek lisans diplomalarına ve diğer belgelere sahip bu kamu personelinin VHKİ, bilgisayar işletmeni, şef, zabıt katibi, icra memuru, gümrük-muhafaza memuru, ambar memuru, kontrol memuru, programcı, çözümleyici, gişe görevlisi, adliye çalışanı, infaz koruma memuru, kaloriferci, itfaiyeci, şoför, hizmetli, 399lu KİT çalışanları Et ve Süt Kurumu – PTT personeli,…vs. olarak mezuniyet dışı unvanlarda çalışmaları devlet için maalesef ki çok büyük bir iş gücü kaybı, yetişmiş beyin gücü israfı, verimsiz insan kaynakları planlamasıdır.

 

Mali olanakların kısıtlılığı, eğitim-öğretim sistemimizdeki verimsiz 90000 ücretli mevsimlik öğretmen uygulaması ve buna bağlı giderler hesaplandığında özellikle 15 Temmuzdan beri oluşmuş binlerce öğretmen açığına, boş geçen derslere; en verimli, en sağlıklı, en uygun pansuman olacaktır öğretmen memurlar.

 

Öğretmen ama memur olan kamu personeli  öğretmenlik formasyonu olan şehit-gazi yakınlarının kamu kurumlarındaki memur kadrolarından öğretmenliğe geçirileceğini hatırlatarak şöyle diyor

 

Yeterli kontenjanlar olmadığı için bizler atanmayan öğretmenleriz.

İşsiz kalmak istemediğimiz için KPSS puanlarımızla tercih yaparak başka kamu kurumlarına memur olarak atandık.

Aramızda öğretmenlikte adaylığı kaldırılanlar bile var.

Hepimiz pedagojik formasyon sahibiyiz ve öğretmenlik yapmaya yetkin durumdayız.

Gönlümüzde asıl yatan gerçek mesleğimiz olan öğretmenlik ve öğrencilerimizle buluşabilmek.

Öğretmen açığına en kolay ve bütçeyi de sarsmayacak çözüm bizlerin atanması.

Ekim 2016’da da KPSS puansız öğretmen atamaları yapıldı. 5000 dershane öğretmeni bu şekilde atandı. Biz ise KPSS puanımızla kamu personeli kadrolarını kazanmayı başardık. Öğretmenlik kadrolarına geçmek istiyoruz. Bu devlet için en akıllıca çözüm olacak. Devlet zaten bize maaş ödüyor. Ek bir masrafımız olmayacak.

 

Eğitim mevsimlik işçi tarzı öğretmenlik uygulamasıyla kaliteli biçimde yürütülemez. Öğrencilerin boş geçen derslerini düşünerek, bizleri alanlarımıza göre MEB devlet okullarında asıl mesleğimize geçirin.”

 

Güncel mevzuata göre bile memuriyette sınıf değiştirerek kurumlar arası nakil yoluyla yapılacak atamalar açıktır.         

 

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 74. Maddesi “ Memurların bu Kanuna tabi kurumlar arasında, kurumların muvafakatı ile kazanılmış hak dereceleri üzerinden veya 68. maddedeki esaslar çerçevesinde derece yükselmesi suretiyle, bulundukları sınıftan veya öğrenim durumları itibariyle girebilecekleri sınıftan, bir kadroya nakilleri mümkündür.” hükmü getirmektedir. Ayrıca;

2 Aralık 2015 tarihli Resmi Gazete Yayımlanan Personel İşlemleri Konulu 2015/13 sayılı Başbakanlık Genelgesinde:

“Tüm kamu kurum ve kuruluşları… c) Sınıf değiştirerek kurumlar arası nakil yoluyla yapacağı atamalarda Başbakanlıktan izin alacaktır.” denilmektedir.