http://www.wannawatches.com

Danıştay'dan sözleşmeli öğretmen sözlü sınavlarıyla ilgili son dakika kararı! » Kamu BilgiKamu Bilgi

20 Haziran 2024 - 02:41

Danıştay’dan sözleşmeli öğretmen sözlü sınavlarıyla ilgili son dakika kararı!

Danıştay, KHK’da sözlü sınav yazılmış olmasına rağmen, sınavların mülakat tarzında gerçekleştirilmesini öngören yönetmelik hükmünün yürürlüğünü durdurdu.

Danıştay’dan sözleşmeli öğretmen sözlü sınavlarıyla ilgili son dakika kararı!
Son Güncelleme :

19 Mart 2018 - 17:36

Danıştayın verdiği kararla öğretmenlere yapılacak mülakatlarda bilgi ölçülmesine de yer verilmesi bekleniyor

İlk defa bir Danıştay kararında, “sözlü sınav” ile “mülakat” arasındaki farka yer verildi.

 

işte o madde:

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu Kararının ilgili bölümü şu şekilde:

 “Davranış ve düşüncelere ilişkin bilgi edinme amacıyla bir kişiyle yapılan sorulu cevaplı görüşme olan mülakat, kamu görevlerine girişte yapılan yazılı sınavı tamamlayıcı nitelikte olup, yazılı sınavla bilgisi ölçülen kişilerin, adayın mesleğe uygun tavır ve davranışlara, yeteneğe ve kültürel birikime sahip olup olmadığını belirlemek amacıyla yapılmaktadır. Sözlü sınav ise, amacı bakımından yazılı sınava benzemekte olup, bilgi ölçme amacıyla yapılmaktadır. Ancak sözlü sınava ilişkin benzer düzenlemelere yer veren bazı yasa ve yönetmeliklerde sözlü sınava tabi tutulacak adayların bilgi yanında mesleki ehliyete yönelik diğer özel niteliklere de sahip olunup olunmadığı yönünden değerlendirmeye tabi tutulacağına ilişkin düzenlemelere yer verildiği, dolayısıyla yazılı sınavın tamamlayıcısı olan sözlü sınavın ölçme ve değerlendirme bakımından mülakatı da kapsadığı sonucuna varılmaktadır.

Bu durumda, dava konusu Yönetmeliğin dayanağı olan Kanun Hükmünde Kararname hükmünde açıkça “sözlü sınav” şeklinde yapılan düzenlemeye uygun olarak Yönetmeliğin 11. maddesinin başlığında da “sözlü sınav” ibaresine yer verildiği halde, madde içeriğinde sadece mülakata yönelik değerlendirmelere yer verilmiş olup, sözlü sınavının amacı olan bilgi ölçmeye yönelik hususlara yer verilmediğinden, anılan maddede bu nedenle hukuka uyarlık bulunmamaktadır.”