http://www.wannawatches.com

Sözleşmeli Öğretmenlikte Önemli Değişiklik » Kamu BilgiKamu Bilgi

27 Mayıs 2024 - 06:37

Sözleşmeli Öğretmenlikte Önemli Değişiklik

Milli Eğitim Bakanlığı, 24 Mart 2018 tarihi itibariyle sözleşmeli öğretmen sözlü sınav konularını değiştirdi

Sözleşmeli Öğretmenlikte Önemli Değişiklik
Son Güncelleme :

24 Mart 2018 - 9:02

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, sözleşmeli öğretmen mülakatlarıyla ilgili önemli bir karar vermiştir. Karar gerekçesinde, “sözlü sınav” ile “mülakat” arasındaki farka şu şekilde yer verilmişti. Karar şu şekildeydi:

“Davranış ve düşüncelere ilişkin bilgi edinme amacıyla bir kişiyle yapılan sorulu cevaplı görüşme olan mülakat, kamu görevlerine girişte yapılan yazılı sınavı tamamlayıcı nitelikte olup, yazılı sınavla bilgisi ölçülen kişilerin, adayın mesleğe uygun tavır ve davranışlara, yeteneğe ve kültürel birikime sahip olup olmadığını belirlemek amacıyla yapılmaktadır. Sözlü sınav ise, amacı bakımından yazılı sınava benzemekte olup, bilgi ölçme amacıyla yapılmaktadır. Ancak sözlü sınava ilişkin benzer düzenlemelere yer veren bazı yasa ve yönetmeliklerde sözlü sınava tabi tutulacak adayların bilgi yanında mesleki ehliyete yönelik diğer özel niteliklere de sahip olunup olunmadığı yönünden değerlendirmeye tabi tutulacağına ilişkin düzenlemelere yer verildiği, dolayısıyla yazılı sınavın tamamlayıcısı olan sözlü sınavın ölçme ve değerlendirme bakımından mülakatı da kapsadığı sonucuna varılmaktadır.”

 

MEB, ACİLEN YÖNETMELİĞİ DEĞİŞTİRDİ

Danıştay kararının 19 Mart’ta kamuoyuna yansıması sonrasında, MEB acilen yönetmeliği değiştirmiştir. Değişen yönetmelik, 24 Mart 2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

 

YÖNETMELİKLE SINAV KONULARI ŞU ŞEKİLDE OLDU

Yönetmelik değişikliğiyle, madde 11’in yeni hali şu şekilde olmuştur:

“Madde 11 – (1) Sözlü sınav konuları ve ağırlıkları şunlardır:

a) Eğitim bilimleri ve genel kültür: %20,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü: %20,

c) İletişim becerileri, özgüveni ve ikna kabiliyeti: %20,

ç) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı: %20,

d) Topluluk önünde temsil yeteneği ve eğitimcilik nitelikleri: %20.”