http://www.wannawatches.com

Milli Eğitim Bakanlığı 5000 Sözleşmeli Personel Alacak » Kamu BilgiKamu Bilgi

20 Haziran 2024 - 03:32

Milli Eğitim Bakanlığı 5000 Sözleşmeli Personel Alacak

Milli Eğitim Bakanlığı 5000 Sözleşmeli Personel Alacak
Son Güncelleme :

19 Mayıs 2018 - 11:38

Daha önceden ücretli öğretmenlik yapmış kişilerin sözleşmeli öğretmen olarak kadroya alınması hakkındaki duyuru yayımlandı.

Milli Eğitim Bakanlığı‘ndan yapılan açıklama şöyle, ”Bakanlığımıza bağlı resmi eğitim kurumlarında 1/12/2006 tarihli ve 2006/11350 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders saatlerine ilişkin kararın 9’uncu maddesi kapsamında ek ders ücreti karşılığında (uzaman ve usta öğreticiler dahil) görev yapanlardan 652 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri hakkında kanun hükmünde kararnamenin geçici 15’inci maddesine göre 5000 sözleşmeli öğretmen pozisyonuna ek 1’de belirtilen alanlara başvuru ve atamaya ilişkin iş ve işlemleri aşağıda belirtilen açıklama çerçevesinde yürütülecektir.”

 

Başvuruda İstenecek Belgeler

Lisans diploması veya mezuniyet geçici belgesinin aslı veya onaylı örneği ya da e-devlet üzerinden aldıkları diploma belgesi,

Yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olanların, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca verilen yüksek öğreniminin ve pedagojik formasyon belgesinin yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denklik belgesi,

Talim ve Terbiye Kurulu kararı gereğince Felsefe bölümü mezunlarından; 16 kredi sosyoloji, 16 kredi psikoloji, sosyoloji bölümü mezunlarından; 8 kredi mantık, 16 kredi felsefe, 16 kredi psikoloji aldığına dair belgenin aslı veya onaylı örneği (Bu belge pedagojik formasyon belgesi yerine kullanılamaz.),

Bakanlığımıza bağlı resmî eğitim kurumlarında 2017-2018 eğitim ve öğretim yılında ek ders ücreti karşılığında (uzman ve usta öğreticiler dâhil) görev yaptığını gösterir belge,

Bakanlığımıza bağlı resmî eğitim kurumlarında ek ders ücreti karşılığında (uzman ve usta öğretici dâhil) görev yaptığına ilişkin 13/06/2018 tarihi itibarıyla en az 540 gün sigorta primi ödenmiş olduğunu gösterir belge,

Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmadıklarına ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumunun ilgili biriminden alınacak belge.

Adaylardan başvuruda sağlık, askerlik ve adli sicil durumlarına ilişkin belge istenmeyecek, Elektronik Başvuru Formunda beyan alınacaktır.

 

Ayrıntı için: 2018-21-40-Duyuru

mersin