http://www.wannawatches.com

Hacettepe Üniversitesi 39 Sözleşmeli Personel Alacak » Kamu BilgiKamu Bilgi

20 Nisan 2024 - 14:09

Hacettepe Üniversitesi 39 Sözleşmeli Personel Alacak

Hacettepe Üniversitesi 39 Sözleşmeli Personel Alacak
Son Güncelleme :

01 Temmuz 2017 - 9:40

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI
Sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin olarak 28 Haziran 2007 tarihli Resmi Gazete’de 26566 Sayı ile yayımlanan esasların Ek 2. Maddesi (b) bendinde belirtilen yönteme göre Üniversitemiz Hastaneleri’nde görevlendirmek üzere Kamu Personeli Seçme Sınavı (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacaktır (8 Hemşire pozisyonu, 3 Programcı pozisyonu için ücretleri Özel Bütçeden, 17 Hemşire ve diğer pozisyonların ücretleri Döner
Sermaye gelirlerinden karşılanacaktır).

ARANILAN GENEL KOŞULLAR
(1) Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak,
(2) Taksirli suçlar hariç olmak üzere; affa veya zaman aşımına uğramış yahut para cezasına çevrilmiş
veya ertelenmiş, hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adli sicilden çıkarılmış olsa bile, bir cürümden hükümlü
bulunmamak veya soruşturma altında olmamak,
(3) Erkek adaylar için askerlik ile ilgisi bulunmamak,
(4) 01.01.1982 ve sonrası doğumlu olmak,
(5) 657 sayılı Kanunun 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel
olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak,
(6) Alım yapılacak branşta belirlenen fakülte veya yüksekokullardan mezun olmak,
(7) Tüm pozisyonlar için haftalık çalışma süresi 40 saati aşmayacak şekilde ilgili birimin yönetimi
tarafından belirlenecek saatlerde görev yapma (gece dâhil) şartını kabul etmek.
(8) Başvuru yapacak adayların son 1 yıldır (istifa tarihinden itibaren) herhangi bir kurumda sözleşmeli personel
(657/4-B) olarak çalışmamış olmak,
PROGRAMCI İÇİN İSTENEN EK ŞARTLAR
(1)Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) İngilizce dilinden en az (D) düzeyinde puan almış olmak veya YDS
dışındaki İngilizce dil sınavlarında YDS (D) düzeyine eşdeğer puan almış olmak (ÖSYM’nin “Yabancı Dil Sınavları
Eşdeğerlikleri ”de belirtilen sınavlar ve eşdeğer puanları kabul edilir.),
(2)Şartları uygun adayların KPSSP93 puanı sıralandıktan sonra ilan edilen pozisyon sayısının üç katı kadar aday sözlü sınava
tabi tutulacaktır.
(3) Sözlü sınava katılacak adayların isim listesi, sınav tarih ve saati ile sınav yeri http://www.hastane.hacettepe.edu.tr/
adresinden ilan edilecektir. Sözlü sınav notu 70 puan ve üzerinde olanlar başarılı sayılacak ve en yüksek puandan
başlanarak yerleştirme yapılacaktır. Puanı eşitliği halinde yaşı daha büyük olan adayın yerleştirmesi yapılır.
BAŞVURU YERİ, ŞEKLİ, ZAMANI ve YERLEŞTİRME SONUÇLARININ DUYURULMASI
(1) Lisans mezunları için 2016 yılı KPSS sınavından KPSSP3 puan türüne, ön lisans mezunları için 2016 yılı
KPSSP93 puan türüne bakılacaktır. Adayların başvurularını C Katı İnsan Kaynakları Koordinatörlüğü’ne
nüfus cüzdanı ve fotokopisi, diplomalarının ve/ veya geçici mezuniyet belgesinin aslı ve fotokopisi,
KPSS sonuç belgesi (internet ortamında alınan sonuç belgesi yeterlidir), erkek adaylar için terhis belgesinin aslı
ve fotokopisi ile birlikte gazetedeki ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde şahsen yapmaları gerekmektedir.
Programcı pozisyonları için yukarıdaki belgelerin yanı sıra YDS sonuç belgesinin internet çıktısı
veya eşdeğer dil belgesinin aslı ve fotokopisi, programlama dillerini bildiğini gösterir belgelerin aslı ve fotokopisi,
MEB onaylı sertifika ile başvuracaksa sertifikanın aslı ve fotokopisi de gereklidir.
(2) Adayların posta yoluyla yapacakları başvurular kabul edilmeyecektir.
(3) Başvuru tarihini geciktiren veya nitelikleri uygun olmayan adayların müracaatlarına işlem yapılmayacaktır.
(4) Sonuçlar son başvuru tarihini takiben KPSS puan sıralaması dikkate alınarak en geç 7
iş günü içinde http://www.hastane.hacettepe.edu.tr/ web adresinde yayınlanacaktır.
(5) Başarılı adayların listesi, işe başlamaları için gerekli evrak, başvuru zamanı ve yeri ile
ilgili bilgilerin http://www.hastane.hacettepe.edu.tr/ adresinden takip edilmesi gerekmektedir, adaylara yazılı
ya da sözlü ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
*Bu ilana başvurular resmi çalışma günlerinde ve mesai saatleri içerisinde (08:00-17:00) arasında kabul edilecektir.
UNVANI /KADRO SAYISI /KPSS PUAN TÜRÜ /ARANILAN NİTELİKLER
Hemşire 25 KPSSP3
Hemşirelik Fakültesi ya da Sağlık Bilimleri Fakültesi
Hemşirelik Bölümü veya Hemşirelik Yüksekokulu 4 yıllık
lisans mezunu olmak.
Diyetisyen 1 KPSSP3
Sağlık Bilimleri Fakültesinin Beslenme ve Diyetetik Bölümü
ya da Beslenme ve Diyetetik Yüksekokullarının 4 yıllık
lisans programından mezun olmak. 5 yıllık Klinik deneyimi
sahibi olmak.(Nütrisyon Ünitesinde görev yapmak üzere)

Diyetisyen 1 KPSSP3
Sağlık Bilimleri Fakültesinin Beslenme ve Diyetetik Bölümü
ya da Beslenme ve Diyetetik Yüksekokullarının 4 yıllık
lisans programından mezun olmak.

Sağlık Teknikeri 1 KPSSP93
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Görüntüleme
(Radyoloji) Teknikerliği Bölümü 2 yıllık ön lisans mezunu
olmak, bir Üniversite Hastanesinde Girişimsel Radyoloji
“Non-Vasküler” alanında en az 1 yıl eğitim aldığına dair
belge sahibi olmak ve “Siemens Axıom Artıs Zee Ceiling
“kullanıcı eğitim sertifikasına sahip olmak, Radyoteknoloji
Eğitim sertifikasını almış olmak.(Radyoloji Anabilim Dalı,
Girişimsel Radyoloji Non-Vasküler Ünitesi’nde görev
yapmak üzere)

Sağlık Teknikeri 1 KPSSP93
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Görüntüleme
(Radyoloji) Teknikerliği Bölümü 2 yıllık ön lisans mezunu
olmak.

Sağlık Teknikeri 1 KPSSP93
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Laboratuvar
Bölümü 2 yıllık Ön Lisans mezunu olmak.

Sağlık Teknikeri 2 KPSSP93
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İlk ve Acil Yardım
Bölümü 2 yıllık Ön Lisans mezunu olmak.

Sağlık Teknikeri 2 KPSSP93
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Patoloji
Laboratuvar Teknikleri Bölümü 2 yıllık Ön Lisans mezunu
olmak.

Sağlık Teknikeri 1 KPSSP93 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Anestezi Bölümü 2
yıllık Ön Lisans mezunu olmak.

Gıda Teknikeri 1 KPSSP93
Meslek Yüksekokullarının Gıda Teknolojisi Bölümü 2 yıllık
Ön Lisans mezunu olmak. (Bebek Mutfağı’nda görev
yapmak üzere)

Programcı 3 KPSSP93
Yükseköğretim kurumlarının bilgisayar programcılığı
ile ilgili bölümlerinden Ön Lisans düzeyinde mezun
olmak veya Muhasebe, Muhasebe ve Vergi
Uygulamaları, Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi
Uygulama ön lisans mezunu olmak koşuluyla
bilgisayar programcılığı alanına ilişkin ders aldığını
belgelendirmek veya bu alanda Milli Eğitim Bakanlığı
onaylı sertifika sahibi olmak,
En az D düzeyinde YDS veya dengi İngilizce dil bilgisine
sahip olmak.

ilan linki: http://euygulama.dpb.gov.tr/dpb_web/menu/yeni_PDF.aspx?70c23bc6-8a88-4883-aafd-bc81299b4435