http://www.wannawatches.com

İstanbul Teknik Üniversitesi 10 Sözleşmeli Büro Personeli Alacak » Kamu BilgiKamu Bilgi

24 Nisan 2024 - 21:20

İstanbul Teknik Üniversitesi 10 Sözleşmeli Büro Personeli Alacak

İstanbul Teknik Üniversitesi 10 Sözleşmeli Büro Personeli Alacak
Son Güncelleme :

11 Aralık 2017 - 12:00

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN
Üniversitemizde çalıştırılmak üzere 657 Sayılı Kanunun 4/B maddesi uyarınca 10 adet Sözleşmeli Personel alınacaktır
1- GENEL ŞARTLAR
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 48 inci maddesinde belirtilen nitelikleri taşımak,
b) Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak ve olumlu sonuçlanmak.
c) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik
hizmetini yapmış veya muaf veya erteletmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
d) Son başvuru tarihi itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak,
e) Yapılacak inceleme ve soruşturma sonunda başvurulan pozisyona uygun olmalarına engel bir durumu
bulunmamak,
f) 657 Sayılı Kanunun 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına
engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı ile özürlü bulunmamak. Daha önce bu şekilde istihdam
edilenlerden, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca
sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen
istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe
kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun olması,

2- ÖZEL ŞARTLAR
a) KPSS 2016 sınavı KPSSP3 ve KPSSP93 puan türünden en az 70 puan almış olmak
b) İnsan İlişkileri konusunda başarılı, ekip çalışmasına uygun
c) Belgelemek şartıyla mezuniyet sonrası 2 yıl hizmeti olmak(Başvurdukları ilan koduna göre mezuniyetinden
sonraki süreler geçerli olmak şartıyla adaylar E-Devlet üzerinden alacakları hizmet dökümünü başvuru
sırasında belgelemek)
3- İSTENEN BELGELER
a) Başvuru Formu (Web sayfasından temin edilebilecektir.)
b) Diploma veya mezuniyet belgesinin fotokopisi
c) Nüfus Cüzdanının/Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı fotokopisi,
d) 2016 KPSS (B) sonuç belgesi,
e) E-Devlet üzerinden alınacak hizmet döküm belgesi (İlgili başvuru alanının mezuniyetinden sonra geçen
süreler dikkate alınacaktır)

Başvurular şahsen veya posta yolu ile http://www.pdb.itu.edu.tr adresindeki Başvuru Formu
doldurularak ilgili belgeler ile birlikte hazırlanarak ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde “İstanbul Teknik
Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Maslak – İSTANBUL” adresine yapılacaktır.
4- DİĞER HUSUSLAR
Yerleştirme ve adayların atama işlemleri
a) Büro Personeli olarak alınacak adaylar için ilanda belirtilen şartları taşıyan adaylar arasında KPSSP3 ve
KPSSP93 puan türlerine göre puanı en yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle sırasıyla boş kadrolara
yerleştirme işlemi yapılacaktır.
b) Ataması yapılacak adaylar 15 gün içerisinde hazırlanması gereken evrakları İTÜ Personel Daire
Başkanlığına teslim edecekler ve Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırmasının olumlu
sonuçlanmasından sonra sözleşmelerini imzalayacaklardır.
c) Belirtilen süre içerisinde başvuruda bulunmayan, ya da sözleşmeyi imzaladığı halde göreve başlamayan
adaylar nedeniyle boş kalan kadro yada kadrolara yedek aday listesinden sırayla yerleştirme işlemi
yapılacaktır.
Başvuru süresi yanlış beyana ilişkin hususlar
İlgililerin, ilanın gazetede yayımlandığı tarihinden itibaren 15 gün içinde http://pdb.itu.edu.tr/ internet adresinden
başvuru formunu doldurarak şahsen ve posta ile yapılan müracaatları kabul edilecektir.
Yerleştirme işleminin sağlıklı yapılabilmesi için müracaatlar esnasında doğru beyanda bulunulmasına özen
gösterilmesi şarttır. Her adayın tek bir ilan koduna başvurması gerekmektedir. Aksi halde yanlış beyanda
bulunan ve bulunmuş olduğu beyanı belgeleyemeyen ve/veya birden fazla ilan koduna başvuran adayların
başvuruları geçersiz sayılacaktır.
Başvuru tarihi bitiminden sonra http://pdb.itu.edu.tr/ adresinden asil ve yedek adayların isimleri ilan edilecektir.

ayrıntılar: http://euygulama.dpb.gov.tr/dpb_web/menu/yeni_PDF.aspx?b54b2415-aaf4-46c4-bff4-d305e88e5fd9