http://www.wannawatches.com

2017 Yılı DİB Kurumiçi Tekniker Alacak » Kamu BilgiKamu Bilgi

13 Nisan 2024 - 02:39

2017 Yılı DİB Kurumiçi Tekniker Alacak

2017 Yılı DİB Kurumiçi Tekniker Alacak
Son Güncelleme :

13 Nisan 2017 - 13:12

2017 Yılı DİB Kurumiçi Tekniker Alım Sınav
Başvurular: 18 Nisan – 28 Nisan

Devlet Personel Başkanlığı aracılığıyla yayımlanan ilan şu şekilde;

DUYURU
Diyanet İşleri Başkanlığı merkez ve taşra teşkilatında münhal bulunan, aşağıda unvanı, sınıfı
ve adedi belirtilen kadrolara, yapılacak sözlü sınav sonucuna göre naklen (kurum içi)
“Tekniker” alımı yapılacaktır.

I- Başvuru Şartları
1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
2. Duyuru eki tablo-2 ve tablo-3’de yer alan fakülte veya en az iki yıl süreli yüksekokulların
birinden mezun olmak,
3. Müracaatların sona erdiği tarih itibariyle Başkanlık teşkilatında en az iki yıl görev yapmış
olmak,
4. Memuriyette adaylığı kalkmış olmak,
5. Halen Başkanlığımız teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/A statüsünde
çalışıyor olmak,
6. Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 44 üncü maddesinde
belirtilen eş değer kadrolardan birinci, ikinci üçüncü, dördüncü, beşinci kademedeki
kadroların (altıncı ve yedinci kademedeki kadrolar hariç) birinde çalışıyor olmak veya
bu kadrolarda müktesebi bulunmak.

II- Başvuru Şekli, Yeri ve Zamanı
1. Başkanlığımız merkezinde çalışanlar birimlerine, taşra teşkilatında çalışanlar bağlı
bulundukları İl Müftülükleri veya Dini Yüksek İhtisas/Eğitim Merkezi Müdürlüklerine
tarihlerinde istenen belgelerle birlikte şahsen başvuracaklardır.
2. Başvurular 18.04.2017 (saat 08:30)-28.04.2017 (saat 16:30) tarihlerinde alınacaktır.
* Adaylardan istenen belgeleri getirmeleri halinde, yurtdışından sınava başvuracak
adaylar adına üçüncü şahıslar başvuru işlemini yapabileceklerdir.
3. Başvurular ilgili birimlerdeki DİBBYS (İKYS) görevlileri tarafından Başkanlığımız
DİBBYS (İKYS) programı üzerinden alınacaktır.
4. Bu duyuruda belirlenen esaslara uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

III- Başvuru İçin Gerekli Belgeler
1. T.C. kimlik numaralı kimlik belgesi,
2. Adayın öğrenim durumunu gösterir Diploma veya geçici mezuniyet belgesinin aslı veya
onaylı örneği,
3. Başvuru yaptığı unvanda çalışmaya mani bir engeli bulunmadığına ve sabıka durumuna
ilişkin yazılı beyanı.

IV- Sınavın Şekli, Yeri, Sınav Konuları ve Değerlendirme
1. Sınav, sözlü olarak yapılacaktır.
2. Sınava girmeye hak kazanan adayların sınav tarihi ve yerleri, başvuruların
tamamlanmasından sonra yapılacak gerekli hazırlıkların ardından Başkanlığımız
internet sitesinde (www.diyanet.gov.tr) ilan edilecektir.
3. Sınavlar 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir.
4. Sınavda adaylara Mesleki Bilgi – Mesleki Yetenek (60 puan) ve Genel Kültür – Genel
Yetenek (40 puan) alanlarında sorular yöneltilecektir.
5. Sınavda başarılı olabilmek için en az 70 (yetmiş) puan almak gerekmektedir.
6. Adaylar, “sınav giriş belgesi” alma ve sınav sonuç öğrenme işlemlerini
(https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav) adresi üzerinden gerçekleştireceklerdir.
7. Sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihlerinde sınava katılmayan adaylar
sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır. Bu durumdaki adaylara ikinci bir sınav hakkı
verilmeyecektir.

V- İtirazlar
1. Adaylar sözlü sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını sözlü sınav sonuçlarının ilan
edilmesinden itibaren en geç 7 (yedi) iş günü içinde yazılı olarak Başkanlığımız İnsan
Kaynakları Genel Müdürlüğü Personel Sistemleri Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığına
yapacaklardır.
2. İtirazlar, en geç 15 (on beş) gün içinde incelenerek adaya bildirilecektir.
3. Süresi içinde ıslak imzalı ve yazılı olarak Başkanlığımız İnsan Kaynakları Genel
Müdürlüğüne ulaştırılmayan, T.C. kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adresi olmayan
dilekçeler ile e-mail ve faksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

VI- Kadroların Dağılımı, Başarı Sıralaması ve Atama İşlemleri
1. Atama yapılacak kadroların bulunduğu iller ve dağılımı duyuru eki tablo-1’de yer
almaktadır.
2. Başarı sıralamasında sırasıyla sözlü sınav puanı yüksek olana, hizmet süresi fazla olana,
doğum tarihi önce olana öncelik verilecektir.
3. Sınavda başarılı olanların ilan edilen kadro sayısı kadarı asıl, diğerleri de yedek olarak
sıralanacaktır.
4. Atamaya ilişkin diğer hususlar ilgili birimce daha sonra ilan edilecektir.

VII- Diğer Hususlar
1. Başvuru işlemlerinin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak
yapılmasından adayın kendisi sorumlu olacaktır.
2. Sınav işlemleri sürecinde adayın beyanı esas alınacaktır. Yerleştirme sürecinde
yerleştirmesi yapılan adaylardan belge istenecektir. Ayrıca, Başkanlık sınav ve yerleştirme
sürecinin her aşamasında aday tarafından belirtilen hususlarda adaydan belge talep
edebilecektir.
3. Sınav öncesi, sonrası ve yerleştirme sürecindeki işlemlerde gerçeğe aykırı belge verdiği
ya da beyanda bulunduğu tespit edilen adayların başvuru ve sınavları geçersiz
sayılacaktır.
4. Sınav ve sonuçları ile ilgili Başkanlığımızın internet sitesinde ve aynı sitedeki İnsan
Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasında yapılan tüm duyurular tebligat sayılacaktır.
Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
5. Sınavla ilgili iş ve işlemlerde faks ve e-mail ile işlem yapılmayacaktır. Adayların ıslak
imzalı ve yazılı dilekçelerini Başkanlığımız İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Personel
Sistemleri Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığına ulaştırmaları gerekmektedir.
6. Bu duyuruda yer almayan hususlarla ilgili olarak Diyanet İşleri Başkanlığı Personeli
Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği, Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve
Yer Değiştirme Yönetmeliği ile Diyanet İşleri Başkanlığı Sınav Yönetmeliği hükümleri
geçerlidir.

VIII- İletişim
Yazışma Adresi: Diyanet İşleri Başkanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Personel
Sistemleri Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığı
Üniversiteler Mah. Dumlupınar Blv. No:147/A 06800
Çankaya/ANKARA
e-mail : [email protected]
Telefon : (0312) 295 70 00

ilan pdf’si için tıklayınız (İlandaki Güncellemelerden websitemiz sorumlu tutulamaz)