http://www.wannawatches.com

Sağlık Bakanlığı 3890 Sözleşmeli personel alımı ilanını yayımlandı » Kamu BilgiKamu Bilgi

23 Haziran 2024 - 10:57

Sağlık Bakanlığı 3890 Sözleşmeli personel alımı ilanını yayımlandı

Sağlık Bakanlığı ve Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu 3890 Sözleşmeli Sağlık Personel Alacak

Sağlık Bakanlığı 3890 Sözleşmeli personel alımı ilanını yayımlandı
Son Güncelleme :

24 Şubat 2017 - 0:32

Sağlık Bakanlığı ve Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu 3890 Sözleşmeli Sağlık Personel Alacak

Başvurular: 2 Mart – 9 Mart

 

Devlet Personel Başkanlığı aracılığıyla yayımlanan ilan şu şekilde;

Sağlık Bakanlığı ve Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu taşra teşkilatı hizmet birimlerinde 657
sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile 663 sayılı Kanun Hükmünde
Kararnamenin 45/A maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere ÖSYM tarafından yapılacak
merkezi yerleştirme ile ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeylerinde sözleşmeli sağlık personeli
alınacaktır.
Ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeylerinde tercih yapılabilecek sözleşmeli sağlık personeli
pozisyonlarının bulunduğu KPSS-2017/3 Tercih Kılavuzu, ÖSYM’nin internet sitesi üzerinden
yayınlanacaktır.
Tercih işlemlerinde lisans düzeyindeki pozisyonlar için 2016-KPSS Lisans, ön lisans ve
ortaöğretim düzeyindeki pozisyonlar için 2016-KPSS Ortaöğretim – Ön Lisans sınav sonuçları
kullanılacaktır.
Adaylar tercihlerini, 2 – 9 Mart 2017 tarihleri arasında tercih kılavuzunda belirtilen kurallara
göre ÖSYM’nin internet sitesi üzerinden T.C. Kimlik Numarası ve şifresini girerek yapabilecektir.

Perfüzyonist pozisyonunda tercih yapmak isteyen adayların, tercih işlemlerinin başlayacağı 2
Mart 2017 tarihinden önce mutlak suretle Devlet Personel Başkanlığı Kamu Personel İstihdamı
Dairesi Başkanlığına şahsen başvuru yapmaları gerekmektedir. Anılan Başkanlığın duyurularına
istinaden daha önce başvuru yapmış ve bilgileri alınmış adayların tekrar başvurmalarına gerek yoktur.

Kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre
sözleşmeli personel statüsünde çalışmakta iken; hizmet sözleşmeleri sona erenler veya bu kılavuzdaki
sözleşmeli pozisyonlara yerleştirilmek üzere tercih yapanlar hakkında 657 sayılı Devlet Memurları
Kanunu’nun 4/B maddesinde (*) ve 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile
yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 1 inci maddesinin 3 ve 4
üncü fıkralarında (**) yer alan hükümlerin uygulanacağı göz önünde bulundurulmalıdır.

(*) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesinde yer alan hüküm: “…Bu şekilde istihdam edilenler,
hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme
dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih
tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.”

(**) Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 1 inci maddesinin 3 ve 4 üncü fıkralarında yer alan
hükümler: “…Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca
sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren
bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez.

Sözleşmesini;

a) Kısmi zamanlı veya proje süresi ile sınırlı çalışanlardan,

b) Ek 4 üncü madde çerçevesinde unvan değişikliği yapanlardan,

c) Eş veya sağlık durumu nedeniyle yer değişikliği talebinde bulunmakla beraber; geçiş yapacağı hizmet
birimi bulunmaması, birim bulunmakla beraber o birimde aynı unvan ve niteliği haiz boş pozisyon
bulunmaması veya en az bir yıllık fiili çalışma şartını karşılayamaması nedenlerinden herhangi birine
bağlı olarak, Ek 3 üncü maddenin (b) veya (c) bendi hükmü kendilerine uygulanamayanlardan, tek taraflı
feshedenler, bir yıllık süre şartına tabi tutulmadan yeniden istihdam edilebilirler.”

 

 

Kaynak: Devlet Personel Başkanlığı Resmi Web Sitesi