http://www.wannawatches.com

Çok sayıda Sözleşmeli Uzman Erbaş Alınacak » Kamu BilgiKamu Bilgi

14 Nisan 2024 - 01:00

Çok sayıda Sözleşmeli Uzman Erbaş Alınacak

Çok sayıda Sözleşmeli Uzman Erbaş Alınacak
Son Güncelleme :

20 Şubat 2017 - 16:38

GENEL BİLGİLER

a. Jandarma Genel Komutanlığının Sözleşmeli Uzman Erbaş ihtiyacını karşılamak
amacıyla personel temin edilecektir. Temin; lise ve dengi okul mezunu veya yurt dışındaki dengi
okul mezunu olup askerlik hizmetini erbaş/er olarak tamamlamış veya halen silahaltında bulunan
adaylar ile 20 şubat 2017 tarihi itibarıyla terhis tarihlerinin üzerinden üç yıldan fazla süre
geçmemiş, düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 01 Ocak 2017 tarihi itibarıyla yirmi beş (25) yaşını
bitirmemiş olanlar arasından Jandarma Komando ile Jandarma Emniyet ve Asayiş birliklerinde
istihdam edilmek üzere Sözleşmeli Uzman Erbaş statüsünde yapılacaktır.

b. Ön başvurular, www.jandarma.tsk.tr genel ağ (şnternet) adresinden 20 şubat-17 Mart
2017 (saat 17.00’ye kadar) tarihleri arasında yapılacaktır. Daha önce başvuru yapan, seçme
aşamalarını geçip rapor alan (Başarılı) adaylar başvuru yapmayacaktır. Başvurular normal
bilgisayar üzerinden “İnternet Explorer” tarayıcı kullanılarak yapılacaktır. Mobil cihazlardan
veya başka tarayıcı (Chrome, Firefox, Opera Browser) kullanılmayacaktır.

c. Çağrı yapıldığı halde seçme sınavları aşamasına katılmayan adayların ön başvuru
işlemleri sonlandırılacaktır.

ç. Uzman Erbaş ön başvuruları, genel ağ üzerinden başvuru formunun doldurulması
suretiyle yapılacaktır. Asıl başvurular ise, istenen belgeler ile seçim aşaması sınavlarına
gelinmesi ve belgelerin kayıt kabul kuruluna teslim edilmesi ile yapılmış olacaktır.

d. Ön başvuruları uygun görülen adayların yazılı sınavı, kayıt kabul işlemleri, ön sağlık
muayenesi, bedeni yetenek sınavı (BYS) ve mülâkat sınavları Jandarma ve Sahil Güvenlik
Akademisi Başkanlığı Yerleşkesi incek/Çankaya/ANKARA adresinde icra edilecektir. Seçim
aşaması işlemleri tamamlanarak, başarılı olan adaylar sağlık raporu almak üzere sevk edilecektir.

e. Yazılı sınav, ön sağlık muayenesi, BYS ve mülâkat sınavı tarihleri
www.jandarma.tsk.tr genel ağ adresinde yayımlanacaktır. Adaylara posta ile tebligat
yapılmayacaktır.

f. Kılavuzun tamamını okumadan çevrimiçi (Online) Başvuru Formunu
doldurmayınız. Başvuru Formuna girilen bilgilerin doğruluğundan ve yanlış/eksik beyan
edilen bilgiler neticesinde doğacak sonuçlardan aday sorumlu olacaktır. İnternet müracaatı
kabul edilmiş olsa dahi Başvuru Kılavuzu, Uzman Erbaş Kanun ve Yönetmeliğinde belirtilen
şartlara uyulmadığı taktirde belge incelemede kabul edilmeyecektir.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ GENEL KOŞULLAR

a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak,

b. En az lise ve dengi okul mezunu olmak veya yurt dışındaki dengi okul mezunu olmak,

c. Düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 01 Ocak 2017 tarihi itibarıyla yirmi beş (25) yaşını
bitirmemiş olmak (01 Ocak 1992 tarihi ve sonrasında doğanlar),

ç. Sözleşmeli erbaş ve erlerden en az üç yıl görev yapmış, müteakip sözleşme süreleri
içerisinde ve müracaat yapılan yılın ocak ayının ilk günü itibarıyla yirmi dokuz yaşını bitirmemiş
olmak (01 Ocak 1988 tarihi ve sonrasında doğanlar),

d. Müracaat tarihinin ilk günü itibarıyla terhisinin üzerinden üç yıldan fazla süre
geçmemiş olmak (20 Şubat 2014 tarihi ve sonrasında terhis olanlar),

e. Tüm sınavları geçen adaylar için; sevk edildikleri hastanelerden “Komando Uzman
Erbaş Olur veya Uzman Erbaş Olur ” kayıtlı sağlık raporu almış olmak,
– 11 –

f. En az 164 cm boyunda olmak koşuluyla, Boy-Kilo Tablosunda oranları tablosunda
(TABLO-1) belirtilen değerler içerisinde bulunmak. Boy uzunluğu çıplak ayakla, ağırlık ise spor
şortu/eşofman ile ölçülür.

g. TSK’da daha önce subay (yedek subay dahil), astsubay, uzman jandarma, uzman
erbaş veya sözleşmeli erbaş ve er (Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanununda yer alan hükümler
hariç; üçüncü hizmet yılını tamamlamış dördüncü hizmet yılında olduğuna dair belgeyle
geleceklerdir.) olarak istihdam edilmemiş, askeri öğrencilikle ilişiği kesilmemiş olmak.

ğ. Vücut yapısı düzgün, her bakımdan sağlam ve fiziki görünüşü kusursuz olmak (göğüs
kafesi ve omurgasında şekil bozukluğu bulunmamak, işitme ve görmede kusuru bulunmamak,
gözlük, lens ve işitme cihazı kullanmamak, renk körü ve düz taban olmamak, vücudunun daimi
açık yerlerinde veya kapalı yerlerinde belirlenen kriterlere uygun olmayan yara, dövme, yanık ve
ameliyat izi bulunmamak. Türkçeyi kusursuz konuşmak, dilinde pelteklik, tutukluk ve kekemelik gibi
konuşma özrü bulunmamak).

h. Güvenlik soruşturması olumlu olmak.

ı. Askerlik hizmeti sırasında üste hakaret, emre itaatsizlikte ısrar, mukavemet, amir ve üste
fiilen taarruz, fesat ve isyan suçları ile 22.05.1930 tarihli ve 1632 sayılı Askeri Ceza Kanunu’nun
148’inci maddesinde belirtilen suçlardan hükümlü bulunmamak.

i. Taksirli suçlar hariç olmak üzere; affa veya zaman aşımına uğramış yahut para cezasına
çevrilmiş yada ertelenmiş ve adli sicilden çıkarılmış olsa dahi, bir cürümden hükümlü bulunmamak.

j. Tutum ve davranışları ile yasadışı görüşleri benimsememiş, bu gibi faaliyetlerde
bulunmamış veya bu gibi faaliyetlere karışmamış olmak.

k. Türk Silahlı Kuvvetlerinin manevi şahsiyetine gölge düşürmemiş, askerliğin şeref ve
haysiyeti ile bağdaşmayacak eylemlerde bulunmamış, tutum ve davranışları ile yasadışı siyasi,
yıkıcı ve bölücü ideolojik görüşleri benimsememiş olmak.

l. Askerlik hizmetini yapmakta iken müracaat edenler için Birlik Komutanlıklarınca
düzenlenen Nitelik Belgesi (TABLO-2) almış olmak.

m. Askerlik hizmetini yapmış veya 20 Ağustos 2017 tarihine kadar terhis olabilecek
durumda olmak,

n. Başvuru, sınavlar, kayıt kabul işlemleri esnasında, adaydan istenen bilgi, belge ve diğer
yükümlülüklerin tam ve doğru olarak yerine getirilmesi gerekmektedir.

NOT-1: Ön başvuruda bulunan adayların başvuru şartlarını taşımadıkları anlaşıldığında veya
evraklarının eksik/yanlış olduğu tespit edildiğinde, temin sürecinin hangi aşamasında olursa
olsun (Atamaları yapılmış ve Eğitime Başlamış olsalar dahi) işlemleri iptal edilecektir.

ilanın tamamı için tıklayınız (Pdf dosyasıdır tarayıcıda açılması gerekebilir )

(Dikkat: ilandaki güncellemelerden sitemiz sorumlu değildir.)

KAMU BİLGİ ANDROİD Programı ile ilanlara daha hızlı ulaşın>> TIKLAYIN.