http://www.wannawatches.com

Düzce Üniversitesi 1 Avukat Alacak » Kamu BilgiKamu Bilgi

14 Nisan 2024 - 01:29

Düzce Üniversitesi 1 Avukat Alacak

Düzce Üniversitesi 1 Avukat Alacak
Son Güncelleme :

29 Mart 2017 - 8:58

Düzce Üniversitesi 1 Avukat Alacak

Başvurular: 27 Mart – 17 Nisan

 

DPB. ARACILIĞIYLA YAPILAN  DÜZCE ÜNİVERSİTESİAVUKATLIK GİRİŞ SINAVI DUYURUSU
Üniversitemize Hukuk Müşavirliği bünyesinde istihdam edilmek üzere, 18/03/2002 tarihli 2002/3975 sayılı Bakanlar
Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar için Yapılacak sınavlar Hakkında
Yönetmeliğin Ek 6’ncı maddesi gereğince hazırlanan ve 25/03/2015 tarihli 29306 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak
yürürlüğe giren “Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Hukuk Müşavirliği ve Avukatlık Giriş Sınavı
ve Atama Yönetmeliği” hükümlerine göre münhal bulunan 1 (bir) adet avukat kadrosuna sınavla atama yapılacaktır. Ayrıntılı
bilgiye www.personel.duzce.edu.tr internet adresinden ulaşılabilecektir.