http://www.wannawatches.com

Sason'da 489 güvenlik korucusu alınacak » Kamu BilgiKamu Bilgi

21 Haziran 2024 - 04:04

Sason’da 489 güvenlik korucusu alınacak

Sason’da 489 güvenlik korucusu alınacak
Son Güncelleme :

01 Şubat 2017 - 17:04

Batman’ın Sason ilçesinde emekli olan 489 güvenlik korucusunun yerine yeni korucu alınacağı bildirildi.

 

DUYURU ŞU ŞEKİLDE:
1. 22 Kasım 2016 tarih ve 678 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve ilgili emir gereği Sason Kaymakamlığı emrinde görevli (489) Güvenlik Korucusu emekli olacaktır.
2. Bu kapsamda,emekli olacak olan Güvenlik Korucularının yerine (489) Güvenlik Korucusu alımı yapılacaktır.
3. Güvenlik Korucusu alımlarında Ek’te belirtilen listede yer alan yerleşim birimlerinde ikamet eden veşartları tutan tüm vatandaşlarımız müracaat edebilecektir.
4. Alımlarda tüm adaylar Fiziki Yeterlilik Değerlendirme Testinden ve mülakat sınavından geçirilecek olup adayların eşit puan alması durumunda kura yöntemi ile seçim yapılacaktır.
5. Emekli olan Güvenlik Korucularının 678 sayılı Kanun Hükmünde Kararname gereği çocuk ve kardeşlerine öncelik tanınmış olup bu adayların istenilen şartları taşımaması veya testlerde başarısız olması durumunda aynı köyde ikamet etmek şartıyla başvuru yapan başka bir aday Güvenlik Korucusu olarak görevlendirilecektir.
6. Başvuru evraklarının 09 Şubat 2016 tarihine kadar Sason Kaymakamlığına teslim edilmesi gerekmektedir.
GK’LARIN GÖREVE ALIMINDA ARANACAK ŞARTLAR.
(GKK Yönetmeliği İkinci Bölüm Md.6)
1.       T.C vatandaşı olmak ve erkek olmak
2.       Askerlik hizmetini yapmış olmak,
3.       a. Adaylardan emekli Güvenlik Korucusunun kardeşi veya oğlu konumunda olanlardan Gönüllü Güvenlik Korucusu olanlar 37 yaşından büyük olmamak (İlan tarihi itibari ile yaş kriteri hesaplanacak)
          b. Emekli olan Güvenlik Korucusunun kardeşi veya oğlu konumunda olan ve Gönüllü Güvenlik Korucusu olmayanlar için 35 yaşından gün almamış olmak (İlan tarihi itibari ile yaş kriteri hesaplanacak)
          c. Diğer adaylar için öncelik 30 yaşından büyük olmamak, eğer bu kritere uygun aday olmazsa en fazla 35 yaşından gün almamış olmak (İlan tarihi itibari ile yaş kriteri hesaplanacak)
4.       Okuryazar olmak,
5.       Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
6.       5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 216’ıncı maddesinin 1’inci fıkrasında yazılı; halkın sosyal sınıf, ırk, din, mezhep veya bölge bakımından farklı özelliklere sahip bir kesimini, diğer bir kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme suçlarından mahkum olmamak,
7.       Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, altı aydan fazla hapis vayahut affa uğramış olsa bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, uyuşturucu almak ve satmak, suçtan karşılanan mal varlığı değerlerini aklama, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,
8.       3713 sayılı terörle mücadele Kanunundan sayılan terör suçlarına katılmamış ve bu konuda hüküm giymemiş olmak,
9.       Kan davasına karışmamış ve ve bu konuda hüküm giymemiş olmak,
10.     Hali hazırda görevlendirileceği köyde ikamet etmek,
11.     Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek seviyede hastalığı, sakatlığı ve akıl hastalığı bulunmamak,
12.     Siyasi parti üyesi olmamak,
13.     Köy muhtarlığı ve ihtiyar heyeti üyeliği hariç mahalli idarelerin seçimle göreve gelen organlarında görevli olmamak
Şartları dikkate alınacaktır.