izmir escort
Trakya Üniversitesi 91 Sözleşmeli Sağlık Personeli Alacak » Kamu Bilgi
http://www.wannawatches.com

Trakya Üniversitesi 91 Sözleşmeli Sağlık Personeli Alacak » Kamu BilgiKamu Bilgi

12 Ocak 2023 - 12:14

Trakya Üniversitesi 91 Sözleşmeli Sağlık Personeli Alacak

Trakya Üniversitesi 91 Sözleşmeli Sağlık Personeli Alacak
Son Güncelleme :

07 Haziran 2017 - 17:57

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN
657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin B fıkrası uyarınca sözleşmeli personel statüsünde
çalıştırılmak üzere Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara göre KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak
suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacak olup, ücretleri özel bütçeden ödenecektir.


ARANANILAN KOŞULLAR
1- 657 Sayılı Kanun’un 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,
2- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak,
3- Nöbet usulü çalışmaya engel hali bulunmamak,
4- Son 1 (bir) yıl içerisinde sözleşmeli personel olarak istihdam edilenlerden, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket
etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmemiş olması veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu
kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmesini tek taraflı feshetmemiş olmak.
BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ, ZAMANI ve İSTENİLEN BELGELER
Adayların bu ilanın gazetede yayım tarihinden itibaren 15 gün içerisinde;
1- Nüfus cüzdanı fotokopisi,
2- Diploma veya çıkış belgelerinin fotokopisi,
3- Başvurulan ünvan için istenilen sertifika fotokopisi veya çalışmaya ilişkin belge
4- 2016 KPSSP3 puanını gösteren belge ( Lisans mezunları için)
5- 2016 KPSSP93 puanını gösteren belge ( Ön lisans mezunları için)
6- 2016 KPSSP94 puanını gösteren belge ( Ortaöğretim mezunları için)
7- 1 adet fotoğraf ile birlikte Trakya Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığına şahsen başvurmaları
gerekmektedir. (Başvuru sırasında Beyan Formu doldurtulacağından posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.)
NOT: Adaylar ilanda belirtilen unvanlardan sadece birine başvuru yapabilir.
KPSS (B) grubu puan sıralamasından sonra unvan adedi kadar asıl ve yedek aday belirlenerek, başvuru bitim
tarihinden sonraki üç iş günü içerisinde www.trakya.edu.tr adresinde ilan edilecektir. Asıl kazananlardan süresi içerisinde
istenilen belgeleri tamamlayarak teslim etmeyenlerin veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek
adaylardan sırasıyla alım yapılacaktır.
Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

 

ilan linki: http://euygulama.dpb.gov.tr/dpb_web/menu/yeni_PDF.aspx?cf79d03a-cfda-4895-9f38-96dbd7637303

izmir escort