http://www.wannawatches.com

Tübitak İşçi alacak » Kamu BilgiKamu Bilgi

24 Şubat 2024 - 13:09

Tübitak İşçi alacak

Tübitak İşçi alacak
Son Güncelleme :

06 Nisan 2017 - 10:23

Devlet Personel Başkanlığı aracılığıyla yayımlanan ilan şu şekilde:

Başvurular:  5 Nisan – 26 Nisan

Aranan nitelikler:

Uydu projeleri kapsamında, ısıl yönetim faaliyetlerini yürütmek; uydu/uzay yapılarının ısıl kontrol alt sistemi tasarımını icra etmek, sistem ve ekipman seviyesi ısıl model oluşturmak, ısıl analizleri gerçekleştirmek ve raporlamak; ısıl kontrol donanımı seçmek ve uygulamak; ilgili ECSS, MIL-STD vb. uluslararası standartlara göre test ve doğrulama faaliyetlerini yönetmek üzere Ar-Ge Personeli

Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren; Makine Mühendisliği, Havacılık ve Uzay Mühendisliği, Uzay Mühendisliği, Uçak ve Uzay Mühendisliği, Uçak Mühendisliği, bölümlerinden birini bitirmiş olmak.


Uydu projeleri kapsamında, uydu yörüngelerinin hesaplanması, analiz ve tasarımının yapılması ve kullanılan sistemlerin iyileştirilmesi için yörünge mekaniği konusunda araştırma yapmak ve algoritma geliştirmek, geliştirilen algoritmaların java ile mevcut yazılım sisteminde çalıştırılmak üzere kodlamasını yapmak ve üretilen kodların birim testlerini hazırlamak üzere Ar-Ge personeli

Yükseköğretim Kurumlarının dört yıllık lisans eğitimi veren; Astronomi ve Uzay Bilimleri, Uzay Mühendisliği, Havacılık ve Uzay Mühendisliği, Uçak ve Uzay Mühendisliği, Uçak Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak.


Uydu projeleri kapsamında, uydu yörüngelerinin hesaplanması, analiz ve tasarımının yapılması ve kullanılan sistemlerin iyileştirilmesi amacıyla; yörünge mekaniği konusunda araştırma yapmak, algoritma geliştirmek, geliştirilen algoritmaların java ile mevcut yazılım sisteminde çalıştırılmak için kodlamasını yapmak ve üretilen kodların birim testlerini hazırlamak üzere Ar-Ge personeli

Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren; Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Astronomi ve Uzay Bilimleri, Uzay Mühendisliği, Havacılık ve Uzay Mühendisliği, Uçak ve Uzay Mühendisliği, Uçak Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş veya 2016–2017 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar dönemi sonunda bitirebilecek durumda olmak.


Uydu projeleri kapsamında, yönelim ve yörünge belirleme ve kontrol alt sistemi (YYKS) kapsamındaki donanımların ve yazılımların test ve benzetim ortamlarını oluşturmak, testleri ve benzetimleri gerçekleştirmek, uydu entegrasyonu, işlevsel ve çevresel testlere katılmak, fırlatma sonrası devreye alma faaliyetlerine katılmak, gereksinim yönetimi ve takibi yapmak, sistem mühendisliği araçlarını kullanmak, dokümantasyon oluşturmak ve güncelliğini takip etmek üzere Ar-Ge personeli

Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren; Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Kontrol Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak.


Uydu projeleri kapsamında, MATLAB ve Simulink yazılımları ile algoritma geliştirebilmek ve modelleme yapabilmek, yazılım geliştirme projelerinde analiz, tasarım, gerçekleştirme, modül ve entegrasyon test faaliyetlerine katılmak, yazılım modüllerinin doğrulama (test, gözden geçirmeler, vb.) ve geçerleme faaliyetlerinde görev almak, gerçekleştirilmesinde görev aldığı yazılım birimlerine ilişkin olarak doğrulama ve geçerleme faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan uygunsuzlukları gidermek, sorumlu olduğu modüle ilişkin olarak üretilmesi gereken her türlü dokümantasyonu hazırlamak, kendisine atanan yazılım modülleri ile ilgili görevinin gerektirdiği yazılım destek süreçleri kapsamında görev almak üzere Ar-Ge Personeli

Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren; Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Kontrol Mühendisliği ve Mekatronik Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak.

Dinamik sistem modelleme ve nesne yönelimli programlama, MATLAB ve Simulink, C ve C++ programlama dillerinde en az 2(iki) yıl mesleki tecrübeye sahip olmak.


Uydu projeleri kapsamında, 3 boyutlu modelleme araçlarını kullanarak mekanik tasarım faaliyetlerini yürütmek, üretim ve montaj resimlerini hazırlamak, uydu/uzay yapılarının ve alt sistemlerinin sonlu elemanlar modelini hazırlamak, yapısal analizlerini gerçekleştirmek, analiz raporlarını hazırlamak, mekanik üretim takibi yapmak ve mekanik entegrasyon faaliyetlerini yürütmek, ilgili ECSS, MIL standartlarına göre mekanik testleri (titreşim, akustik, şok vb.) planlamak, uygulamak ve raporlamak üzere Ar-Ge Personeli

Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren; Makine Mühendisliği, Uzay Mühendisliği, Havacılık ve Uzay Mühendisliği, bölümlerinden birini bitirmiş olmak.

Alanında en az 2 (iki) yıl mesleki tecrübeye sahip olmak.

…………….

Devamı ve tamamı için tıklayınız

İlandaki güncelemelerden kamubilgi.om sorumlu tutulamaz