http://www.wannawatches.com

Galatasaray Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alacak » Kamu BilgiKamu Bilgi

21 Haziran 2022 - 07:27

Galatasaray Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alacak

Galatasaray Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alacak
Son Güncelleme :

01 Temmuz 2017 - 9:49

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL
ALIM İLANI
Üniversitemize 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi gereğince Bakanlar
Kurulu Kararı ile 28.06.1978 tarih ve 16330 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe
konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”ın “Sınav Şartı” başlıklı ek
2’nci maddesinin (b) fıkrasına göre 4 adet Büro Personeli ile 1 adet Destek Personeli, ek 2’nci
maddesinin (c) fıkrasına göre 1 adet Programcı Sözleşmeli Personel alınacaktır.

 

A) GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşıyor olmak.
b) Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması olumlu sonuçlanmış olmak.
c) Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
ç) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 53. Maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla
sağlık açısından görevini devamlı yapmasına engel bir hali bulunmamak.

UNVANI ADEDİ ARANAN NİTELİKLER
Programcı 1 a)Yükseköğretim kurumlarının bilgisayar programcılığı ile ilgili
bölümlerinden en az önlisans düzeyinde mezun olmak veya en az
önlisans mezunu olmak koşuluyla bilgisayar programcılığı
alanına ilişkin ders aldığını belgelendirmek veya bu alanda Milli
Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika sahibi olmak
b) En az (D) düzeyinde KPDS veya dengi yabancı dil bilgisine
sahip olmak. (Yabancı dil sınav sonuçları “5” yıl süreyle
geçerlidir.)
Büro Personeli 2 Büro Yönetimi, Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Büro Yönetimi ve
Yönetici Asistanlığı, Ofis Teknolojileri ve Yönetimi, Büro
Hizmetleri ve Yönetici Asistanlığı önlisans programlarının
birinden mezun olmak

Büro Personeli 1 İnsan Kaynakları, Personel Yönetimi, İnsan Kaynakları
Yönetimi programlarının birinden en az önlisans düzeyinde
mezun olmak
Büro Personeli 1 Halkla İlişkiler, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, Halkla İlişkiler
ve Tanıtım, İletişim ve Halkla İlişkiler programlarından birinden
en az önlisans düzeyinde mezun olmak

Destek Personeli 1 Ortaöğretim mezunu olmak, E sınıfı sürücü belgesine sahip
olmak, en az 5 yıl şoförlük deneyimine sahip olmak
B) BAŞVURU, SINAV TARİHLERİ VE YERİ
Başvurular Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen yapılacaktır. Posta ile yapılan
başvurular kabul edilmeyecektir.
Programcı pozisyonunun sınav bilgileri www.gsu.edu.tr web adresinde daha sonra ilan
edilecektir.

C)YABANCI DİL ŞARTI (PROGRAMCI POZİSYONU İÇİN)
Adayların, Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS-YDS) veya
ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilmiş bulunan bir sınavdan en az (D) düzeyinde puan
almış olması gerekmektedir. Yurtiçi veya yurtdışında İngilizce dili ile öğretim yapan
üniversitelerden lisans düzeyinde mezun olanlar ile yurt içinde lisans düzeyinde öğrenim
gördükten sonra ana dili İngilizce olan yabancı ülkelerde İngilizce dilinde Yüksek Lisans veya
Doktora yapanların İngilizce dil düzeyleri (D) olarak kabul edilir.

Ç) KPSS PUANININ TÜRÜ VE GEÇERLİLİK YILI
ÖSYM tarafından 2016 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (B) puan türünden 50 ve
üzerinde puan almış olan adaylar başvuruda bulunabilecektir. Lisans mezunlarının KPSSP3
puanı, önlisans mezunlarının KPSSP93 puanı, ortaöğretim mezunlarının KPSSP94 puanı
değerlendirilecektir.

D) BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE BAŞVURU SIRASINDA İSTENECEK BELGELER
a) Başvuru Formu (www.gsu.edu.tr internet sayfasından temin edilebilir.),
b) Diploma fotokopisi,
c) Nüfus cüzdanı fotokopisi,
ç) Sağlık durumuna ilişkin yazılı beyan,
d) KPSS (B) grubu puanını gösteren belge fotokopisi,
e) Yukarıda yazılı olan özel şartlar bölümünde istenen belgeler,
f) Yabancı dil sonuç belgesi (Programcı pozisyonu için),
g) 1 adet fotoğraf.
Adayların, ilgili belgeler ile birlikte ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde Üniversitemiz
Personel Daire Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Posta ile yapılan
başvurular kabul edilmeyecektir. İlan edilen unvanlardan sadece birine başvuru yapılabilir.

E) YERLEŞTİRME VE ADAYLARIN ATAMA İŞLEMİ
a) Büro personeli ve Destek Personeli pozisyonları için yazılı ve/veya sözlü sınav
yapılmaksızın, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle yerleştirme yapılacaktır.
b) Programcı pozisyonu için usulüne uygun olarak başvuranlar arasında KPSS (B) grubu puan
türünde yapılacak sıralamaya göre en yüksek puandan başlamak üzere ilk on (10) aday
arasından Üniversitemiz tarafından yapılacak yazılı ve sözlü sınav başarısı sıralamasına göre
yerleştirme yapılacaktır.
c) Yerleştirilmeye hak kazanan adayların hazırlanması gereken evrakları 15 gün içinde
Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir. Belirtilen süre
içinde başvuruda bulunmayan ya da sözleşmeyi imzaladığı halde göreve başlamayan adaylar
nedeniyle boş kalan kadroya yedek adaylardan sırayla yerleştirme yapılacaktır.
ç) Sınav ve yerleştirme ile ilgili diğer bilgiler Üniversitemizin www.gsu.edu.tr internet
adresinde ilan edilecektir.

DİĞER HUSUSLAR
İlgililerin, ilanın gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde www.gsu.edu.tr internet
adresinde mevcut başvuru formunu doldurarak şahsen yapılacak müracaatları kabul edilecektir.
Eksik veya yanlış beyanda bulunan ve yapmış olduğu beyanı belgeleyemeyen adayların
başvuruları geçersiz sayılacaktır. Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar
hakkında yasal işlem yapılacak olup, atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecektir, bu
kişilere Üniversitemiz tarafından bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin
edilecektir.

 

ilan linki: http://euygulama.dpb.gov.tr/dpb_web/menu/yeni_PDF.aspx?84587096-05ae-436d-b13e-7f35da5d2f5b