http://www.wannawatches.com

Ankara Üniversitesi Sözleşmeli Veteriner Alacak » Kamu BilgiKamu Bilgi

20 Haziran 2022 - 21:29

Ankara Üniversitesi Sözleşmeli Veteriner Alacak

Ankara Üniversitesi Sözleşmeli Veteriner Alacak
Son Güncelleme :

06 Ocak 2018 - 8:45

BAŞVURU BAŞLAMA TARİHİ :08.01.2018
BAŞVURU BİTİŞ TARİHİ :22.01.2018 mesai bitimi itibariyle.
ANKARA ÜNİVERSİTESİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL İLANI
Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın Ek 2. maddesine göre Üniversitemizde toplam 3 pozisyona 657
sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi uyarınca sözleşmeli personel alınacaktır.

I- GENEL ŞARTLAR
1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşımak.
2) 2016 KPSS (B) gurubu sınavına girmiş olmak.
3) Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
4) Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır. Atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecektir. Kurumumuzca kendilerine bir ücret ödenmiş ise bu ücret yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.
5) Başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde
Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler” hükmü gereğince bu maddeye aykırı durumu tespit edilenler hakkında işlem yürütülmeyecektir.
AÇIKLAMALAR
http://personeldb.ankara.edu.tr adresinde yer almaktadır.