http://www.wannawatches.com

Boğaziçi Üniversitesi Sözleşmeli Bilişim Personel Alacak » Kamu BilgiKamu Bilgi

20 Haziran 2022 - 23:18

Boğaziçi Üniversitesi Sözleşmeli Bilişim Personel Alacak

Boğaziçi Üniversitesi Sözleşmeli Bilişim Personel Alacak
Son Güncelleme :

03 Kasım 2017 - 14:05

T.C. BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ SINAV DUYURUSU
Üniversitemiz Bilgi İşlem ve Yayım Daire Başkanlığı’nda istihdam edilmek üzere, 375 sayılı
Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 6 ncı maddesi ile bu maddeye dayanılarak 31.12.2008
tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük
Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve
Usuller Hakkında Yönetmelik” in 8 inci maddesi uyarınca, aşağıda belirtilen genel ve özel
şartları taşıyan yazılı ve uygulamalı sınav başarı sırasına göre yapılacak yerleştirme ile 10 (on)
sözleşmeli bilişim personeli alınacaktır.
Başvuruda bulunacak adaların 2016 ve 2017 yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme
Sınavında (KPSS) KPSSP3 puanı ile son beş yıl içinde yapılan İngilizce dilinde Yabancı Dil
Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) veya bu dilde yapılan diğer yabancı dil sınavına
(sınavlarına) girmiş olması gerekmekte olup, yazılı ve sözlü sınavlara çağrılacak adayların
belirlenmesinde; KPSSP3 puanının %70’i ile YDS veya denkliği kabul edilen Yabancı Dil
Sınav puanının %30 u alınarak oluşturulacak olan toplam puan baz alınacaktır.
Sınava çağırılacak adayların sıralaması en yüksek toplam puandan en düşük toplam puana
doğru yapılacak olup, ilan edilen bilişim personeli sayısının 10 (on ) katı kadar aday sınava
çağrılacaktır.
BAŞVURU ŞARTLARI
A. GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER)
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel şartları haiz
olmak,
b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği,
elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği
bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki
yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik
bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji
üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara
denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından
mezun olmak, (Bu kısımda belirtilen bölüm mezunları sadece 2 kat için başvuru yapabilirler.)
d) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük
ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki katını
geçemeyecekler için en az 3 yıllık, diğerleri için en az 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip olmak,
e) Pozisyonları aşağıdaki özel şartlarda belirtilen mesleki tecrübeye sahip olduğunu
belgelendirmek, (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı
Kanuna tabi kadrolu veya Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ile 399 sayılı Kanun
Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile aynı özel kesimde sosyal
güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği
belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır.)
f) Bilgisayar çevre bilimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi
sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek.
g) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise
muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, muaf veya 1 yıl süre ile ertelemiş olmak.
h) Sınav sonucunda başarılı bulunan adaylarla, güvenlik soruşturmalarının olumlu
sonuçlanması ve tam teşekküllü hastaneden alınmış sağlık kurulu raporu ibraz etmeleri kaydıyla
sözleşme yapılabilecektir.
B-ÖZEL ŞARTLAR;
İlan edilen pozisyonlara başvurularda adayın hangi ünvana başvurduğunu beyan etmesi
gerekmektedir.
A -WEB UYGULAMALARI YAZILIM GELİŞTİRME KIDEMLİ UZMANI (2 kişi )
İÇİN ARANAN NİTELİKLER:
İlgili yönetmeliğin genel şartlar niteliklerinde (b) fıkrasında bulunan öğrenim şartlarını taşımak.
Başvuracak kişinin:
 Nesne yönelimli PHP programlama konusunda en az 5 yıl deneyim sahibi olmak,
 Kurumsal web tabanlı uygulama geliştirme konularında en az 5 yıl deneyim sahibi
olmak,
 Laravel Framework ile yazılım geliştirme ve Symfony ve Zend Framework
konusunda deneyimli olmak,
 MySQL veri tabanı yönetim sistemi ve SQL ve TSQL dilleri ile veri tabanı
programlaması konusunda deneyim sahibi,
 HTML, CSS, JQuery, Ajax ve Bootstrap konularında bilgi sahibi,
 Angular konusunda bilgi sahibi,
 Web Servisleri konusunda deneyimli (SOAP, REST),
 Versiyon kontrol sistemi kullanımında deneyimli (Git),
 Tercihen Linux ve Apache konusunda bilgi sahibi,
 Memcached/Redis/Opcache, Varnish/HTTP Cache bilgisi olan,
 Güvenli kod geliştirme ve bilgi güvenliği konusunda bilgi sahibi,
 Başvuranın ayrıca Java gibi dili biliyor olması tercih nedenidir.
B-WEB UYGULAMALARI YAZILIM GELİŞTİRME UZMANI (3 kişi) İÇİN ARANAN
NİTELİKLER:
İlgili yönetmeliğin genel şartlar niteliklerinde (b) ve (c) fıkrasında bulunan öğrenim şartlarını
taşımak.
 Nesne yönelimli PHP programlama konusunda en az 3 yıl deneyim sahibi,
 Kurumsal web tabanlı uygulama geliştirme konularında en az 3 yıl deneyimli olmak,
 Laravel Framework ile yazılım geliştirme konusunda deneyimli ve Symfony ve Zend
Framework deneyim sahibi,
 MySQL veri tabanı yönetim sistemi ve SQL ve TSQL dilleri ile veri tabanı
programlaması konusunda tecrübeli,
 HTML, CSS, JQuery, Ajax ve Bootstrap konularında bilgi sahibi,
 Angular konusunda bilgi sahibi,
 Web Servisleri konusunda deneyimli (SOAP, REST),
 Versiyon kontrol sistemi kullanımında deneyimli (Git),
 Tercihen Linux ve Apache konusunda bilgi sahibi,
 Memcached/Redis/Opcache, Varnish/HTTP Cache bilgi sahibi,
 Güvenli kod geliştirme ve bilgi güvenliği konusunda bilgi sahibi,
 Başvuranın ayrıca Java gibi dili biliyor olması tercih nedenidir.
C-LINUX SİSTEM YÖNETİCİSİ (2 kişi) İÇİN ARANAN NİTELİKLER:
 En az 3 yıl linux sistem yönetim deneyimine sahip olmak.
 Linux CentOS, RedHat, Ubuntu sürümlerini yönetmekte çok iyi derecede bilgi ve
deneyim sahibi olmak,
 Linux Bash scripting, sistem güvenliği, IPtables konusunda iyi derecede bilgi ve
deneyim sahibi olmak,
 Sunucu donanımı, RAID yapısı, SAN ve NAS storage yapısı hakkında bilgi ve
deneyim sahibi olmak,
 Sanallaştırma konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak (tercihen VMWare ve/veya
KVM),
 Bind DNS, DHCP, IIS, SysLog, postfix, SNMP, Apache HTTP Server konularında
deneyim ve bilgi sahibi olmak,
 Yedekleme, kurtarma, iş sürekliliği ve felaket kurtarma planları konusunda bilgi ve
deneyim sahibi olmak
 PHP, PYTHON programlama dillerine hakim, scripting dillerinden biriyle kabuk
programlama deneyimine sahip olmak,
 Networking/ağ bilgisine sahip olmak
 IIS, Apache,Nginx, LDAP sistemleri yönetiminde deneyim sahibi olmak
 MYSQL,MSSQL database yönetiminde bilgi sahibi olmak
 Kurumsal bilgisayar ve çok kullanıcılı ortamda (en az 5000), kurulum, bakım, destek
faaliyetlerini sürdürmüş ve yönetmiş olmak,
 Çok sunuculu (en az 30) ortamlarda sunucu kurulum, bakım, güncelleme ve iş
sürekliliği faaliyetlerini yapmış olmak,
 MS Exchange, Zimbra veya Postfix vb. tabanlı e-posta sunucularının kurulum,
yapılandırma ve yönetimini yapmış olmak,
 Firewall, IPS, IDS ve sistem güvenliği konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak,
 SAN Switch topolojisi, WWN, Block, iSCSI, HBA kart vb. storage network teknoloji
ve terminolojileri hakkında orta seviyede bilgi sahibi olmak,
D-AĞ VE SİSTEM GÜVENLİĞİ UZMANI (1 kişi) İÇİN ARANAN NİTELİKLER:
 Linux sistemlerinde sistem yöneticisi deneyimine sahip olmak,
 Yönetilebilir switch’lerin minimum konfigürasyonu (IP, Password, Telnet erişim
konfigürasyonu) konusunda bilgi sahibi olmak,
 VLAN, STP, gibi network altyapısı ile ilgili konularda bilgi ve deneyim sahibi
olmak,
 Minimum 1000 adet uç noktanın bulunduğu ağlarda firewall, IPS, IDS ve sistem
güvenliği konusunda bilgi ve en az 5 sene deneyim sahibi olmak,
 LDAP, DNS, DHCP, VPN, vb. sistemlerin kurulum ve yönetiminde deneyim sahibi
olmak,
 Python veya Perl dillerinde orta derecede programlama deneyimine sahip olmak
 Güvenlik uzmanı eğitimi sertifikasına sahip olmak tercih nedenidir.
E-YAZILIM GELİŞTİRME PROJE YÖNETİCİSİ (1 kişi) İÇİN ARANAN
NİTELİKLER:
 PHP ve/veya Java ortamında en az 5 yıllık yazılım geliştirme deneyimine sahip
olmak ve ilgili endüstride en az 2 yıllık proje yönetimi deneyimine sahip olmak,
 En az 20 kişilik yazılım, analiz ve destek ekibi yönetim deneyimine sahip olmak,
 Yazılım programlama ve geliştirme konusunda bilgi sahibi olmak.
 Çapraz işlevli proje ekipleri kurabilir ve yönetebilir becerisine sahip olmak.
 Enterprise Software Architecture, Design Pattern, Object Oriented Programing,
ORM (Entity framework, Java Persistence API – JPA, Hibernate, EclipseLink)
konularında bilgi sahibi olmak,
 Web programlama konularında (HTML, CSS, JavaScript, jQuery, AngularJS,
Node.js, v.b.) ve kurumsal web tabanlı uygulama geliştirme konularında bilgi ve
tecrübe sahibi olmak,
 Sistem analizi, ister yönetimi, yazılım kalite güvencesi ve konfigürasyon yönetimi
konularında bilgi sahibi olmak,
 PHP, JSF, Spring, GWT, Wicket vb. platformları kullanmış olmak,
 Çevik yöntemler (Agile) kullanan projelerde çalışmış olmak,
 Versiyon kontrol sistemlerini (TFS, GIT, SVN, vb.) kullanmış olmak,
 Proje yönetim araçları (MS Project), Configuration Management (özellikle GIT) ve
Issue Management (JIRA, You Track, Team Foundation Server TFS), MS Office
(Excel, Access) kullanımı deneyimi olmak,
 SSH, SSL, TLS protokolleri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
 MySQL, PostGreSQL, MSSql ve Oracle DB deneyim sahibi olmak,
 Linux işletim sistemi hakkında deneyim sahibi olmak.
 Geniş ölçekli veri tabanı üzerinde ölçeklenebilir yazılımlar geliştirmek ve geliştiren
ekip yönetim deneyimine sahip olmak
F-AĞ ve GÜVENLİK PROJE YÖNETİCİSİ (1 kişi ) İÇİN ARANAN NİTELİKLER:
En az 10.000 kullanıcılı bir kurumun bilgi işlem merkezinde en az 5 yıllık yöneticilik veya
yönetici yardımcılığı deneyimi sahibi olmak,
• Kampüs ağ kurulum, planlama ve ağ operasyonları konusunda en az 5 yıllık deneyim
sahibi olmak,
• Kurumsal bir ağda (en az 1000 uç noktası) güvenlik duvarı ve saldırı tespit sistemi
yönetmiş olmak,
• En az 5 yıl 1.000 uç noktası bulunan ağ yönetimi deneyimi sahibi olmak,
• Network protokolleri, yönetilebilir switch idareciliği, çok segmentli ağ tasarım ve
yönetim deneyimi sahibi olmak,
• VLAN, STP, gibi network altyapısı ilgili konularda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
• OSI, TCP- IP konusunda bilgili, UDP, TCP paket yapısı hakkında temel bilgilere sahip
olmak,
• Sunucu donanımı, RAID yapısı, SAN ve NAS storage yapısı hakkında bilgi sahibi
olmak,
• Sanallaştırma konusunda bilgi sahibi olmak,
• Bind DNS, DHCP, IIS, Apache HTTP Server konularında bilgi sahibi olmak,
• Yedekleme, kurtarma, iş sürekliliği ve felaket kurtarma planları konusunda bilgi ve
deneyim sahibi olmak.
BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ
Başvurular, 03/11/2017 ile 20/11/2017 tarihleri arasında “Sözleşmeli Bilişim Personeli Başvuru
Formu” doldurarak, fotoğraf yapıştırılmak ve imzalanmak suretiyle aşağıda sayılan belgelerle
birlikte, 20/11/2017 tarihi mesai bitimine kadar Boğaziçi Üniversitesi Personel Daire
Başkanlığı BEBEK İSTANBUL adresine elden teslim etmek veya son başvuru tarihinde anılan
adreste olacak şekilde postayla gönderilmek suretiyle yapılacaktır (ilan başvuru tarihinden
sonra yapılan başvurular ile postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir).
İSTENİLEN BELGELER
1) Başvuru formu (fotoğraflı) ve detaylı özgeçmiş,
2) Lisans diploması veya okul çıkış belgesinin aslı veya noter onaylı sureti (Belge aslının ibraz
edilmesi halinde fotokopisi Kurumumuzca onaylanacaktır.),
3) Eğitimini yurt dışında tamamlamış olanların diploma denklik belgesinin onaylı örneği,
4) Mesleki tecrübeyi gösterir belge. (Mesleki tecrübenin bilişim personeli olarak geçtiğinin
belgelendirilmesi gerekmektedir. Özel sektörde çalışanlar için SGK Hizmet dökümü ile çalışma
sürelerini gösterir belge; kamu kurumlarında çalışanlar için çalıştıkları kurumdan alınacak
belge.)
5) İlanda belirtilen A, B ve E pozisyonlarına başvuracak adaylar için; en az iki güncel
programlama dilini bildiğini gösterir belge (Belge olarak öğrenilen programlama dillerinin
belirtildiği onaylı lisans veya lisansüstü transkript belgesi veya olunan bölümden alınan eğitimi
yapılan programlama dillerini belirten onaylı yazı, çalışılan yerden alınan ve kullanılan
programlama dillerini gösteren onaylı yazı veya eğitim kurumlarından alınan kurs katılım
sertifikaları gibi belgeler kabul edilir.)
6) KPSS Sonuç Belgesi (Belge ibraz etmeyenlerin KPSSP3 puanı 70 olarak
değerlendirilecektir.)
7) İngilizce bildiğini belgelemek. (Kamu Personeli Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavından)
(KPDS) veya Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) en az “D” almış olmak.
Ancak yurt içi veya yurt dışında İngilizce dili ile öğretim yapan üniversitelerden lisans
düzeyinde mezun olanlar, yurt içinde lisans düzeyinde öğrenim gördükten sonra ana dili
İngilizce olan yabancı ülkelerde İngilizce dilinde yüksek lisans veya doktora yapanlar, İngilizce
dilinde TOEFL sınavında en az 173 -veya İELTS sınavında 6 puan alanların İngilizce dil
düzeyleri “D” olarak kabul edilir. Yabancı dil sınav sonuçları “5” yıl süre ile geçerlidir.
İngilizce dilinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) alınan puanı veya bu
dilde yapılan diğer yabancı dil sınavlarından alınan ve Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen
YDS dengi puanı gösterir belge, (Sınava çağırılacak adayların belirlenmesinde KPSS puanının
%70’i ile yabancı dil puanının %30’unun toplamı dikkate alınacaktır. Belge ibraz etmeyenlerin
yabancı dil puanı ise sıfır (0) olarak değerlendirilecektir.)
8) Son üç ay içinde alınmış Adli Sicil Belgesi,
9) Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge.
BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN DUYURULMASI
Başvuruların incelenmesi sonucunda genel ve özel şartları sağlayan adaylardan, KPSS puanının
yüzde yetmişi (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 olarak
dikkate alınır.) ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun toplamı esas alınarak yapılacak
sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlayarak en fazla 100 aday sınava çağırılacaktır.
Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu
adayların tamamı sınava kabul edilecektir.
Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların listesi, sınav tarih ve saatleri www.boun.edu.tr
adresinde ilan edilecektir. Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.
SINAV TARİHİ VE YERİ
Yazılı sınav, 21/12/2017 tarihinde saat 10:30-14:30 saatleri arasında Boğaziçi Üniversitesi’nde
yapılacaktır.
Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların listesi, sınav tarih ve saatleri www.boun.edu.tr
adresinde 25/12/2017 tarihinde ilan edilecektir.
Sözlü sınav 26/12/2017 tarihinde Boğaziçi Üniversitesi’nde yapılacaktır.
SINAV SONUÇLARININ İLANI
Yazılı ve sözlü sınav sonucunda her bir pozisyon için başarı sırasına göre belirlenecek asıl ve
yedek olarak kazanan adaylar 29/12/2017 tarihinde www.boun.edu.tr adresinde ilan
edilecektir. Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.
SINAV KONULARI
Yazılı sınav soruları aşağıda belirtilen konulardan olacaktır.
1- Yazılım Mühendisliği,
2- Proje Yönetimi,
3- Veri tabanı tasarımı ve yönetim sistemleri,
4- Programlama Dilleri,
5- Linux sistem yöneticiliği
6- Bilgisayar Ağları,
7- Bilgi Güvenliği
Sözlü sınav konuları, pozisyonlara uygun olarak “B.ÖZEL ŞARTLAR” maddesinde belirtilen
konulardır.
DEĞERLENDİRME
Sözlü sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir.
Sözlü sınavdan 70 (yetmiş) puan ve üzeri puan alanlar başarılı sayılacaktır.
Sözlü sınavda başarılı olmak için 100 tam puan üzerinden en az 70 tam puan alınması
zorunludur
Yazılı ve sözlü sınavlar sonucunda alınan notların aritmetik ortalaması alınmak suretiyle 100
tam puan üzerinden 70 ve üstü puan alan adayların Sözleşmeli Bilişim Personeli Giriş Sınavı
nihai başarı dereceleri tespit edilecektir. Adaylar nihai başarı derecelerine göre sıralamaya tabi
tutulacak ve kontenjan sayısı kadar adayla sözleşme yapılacaktır. Gerçeğe aykırı beyanda
bulunanlar ile sınava girme şartlarını taşımadıkları halde sınava girip başarılı olan adaylarla
sözleşme yapılmayacaktır. Gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar hakkında hukuki işlem
yapılacaktır.