http://www.wannawatches.com

Düzce Üniversitesi 19 Sözleşmeli Personel Alacak » Kamu BilgiKamu Bilgi

21 Haziran 2022 - 05:08

Düzce Üniversitesi 19 Sözleşmeli Personel Alacak

Düzce Üniversitesi 19 Sözleşmeli Personel Alacak
Son Güncelleme :

20 Temmuz 2017 - 17:39

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
4/B (SÖZLEŞMELİ PERSONEL) ALIM İLANI
Üniversitemiz Araştırma ve Uygulama Hastanesinde (giderleri özel bütçeden karşılanmak
üzere) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam
edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve
26566 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin
Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’da yer alan ek 2. maddenin (b) fıkrasına göre
aşağıda belirtilen pozisyonlarda toplam 19 (on dokuz) adet sözleşmeli personel alınacaktır.

Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı kanunun 48. maddesinde belirtilen
aşağıdaki genel şartlar aranır.
Genel Şartlar,
1- Türk vatandaşı olmak,
2- Kamu haklarından mahrum bulunmamak
3- Erkekler için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilişikleri bulunmamak, muvazzaf askerlik
hizmetini yapmış yahut ertelemiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
4- 657 sayılı Kanunun 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına
engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak,
İstenen Belgeler;
1- 1 adet dilekçe( www.personel.duzce.edu.tr adresinde mevcut.)
2- 2 adet fotoğraf
3- Özgeçmiş
4- Lise ve Lisans diploması (noter tasdikli veya aslı görüldükten sonra Personel Daire
Başkanlığımızca onaylanmış sureti)
5- 2016 KPSSP94 ve 2016 KPSSP3 (B) sınav sonuç belgesi
6- Nüfus cüzdanı fotokopisi
7- Askerlikle ilişkisinin bulunmadığına dair belge (erkek adaylar için)
8- Başvurulacak pozisyonda aranan nitelikler ile ilgili belgeler.
BAŞVURULAR, DEĞERLENDİRME VE SONUÇLAR
Başvuracak adayların; ilanın gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde (mesai
saati bitimine kadar), Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına istenilen belgeler ile birlikte şahsen
müracaat etmeleri gerekmektedir. Posta yoluyla yapılacak başvurular kesinlikle kabul
edilmeyecektir.
2016 KPSSP94 ve 2016 KPSSP3 (B) puanı değerlendirilecek olup, KPSS (B) grubu puan
sıralamasına göre yerleştirilmeye hak kazanan adayların isimleri başvuru bitim tarihi itibariyle en geç
5 (beş) gün içerisinde www.duzce.edu.tr adresinden ilan edilecektir. Her kadro için ilan edilen sayının
1 (bir) katı kadar yedek belirlenecektir. Asil kazananlardan başvuru olmadığı takdirde veya aranan
şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek kazananlardan sırası ile yerleştirme yapılacaktır.
Yerleştirilmeye hak kazanan adayların sınav sonucunun www.duzce.edu.tr adresinde ilan
edildiği günden itibaren 7 (yedi) gün içinde dilekçe ile göreve başlayıp başlamayacaklarını Personel
Daire Başkanlığına bildirmeleri gerekmektedir. Dilekçeleri süresi içerisinde teslim etmeyenler bu
haklarından vazgeçmiş sayılırlar.
* Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

 

Orijinal ilan linki: http://euygulama.dpb.gov.tr/dpb_web/menu/yeni_PDF.aspx?7392d177-d9ff-41fb-b34e-c6a67500f171