http://www.wannawatches.com

Karacadağ Kalkınma Ajansı 12 Sözleşmeli Personel Alacak » Kamu BilgiKamu Bilgi

21 Haziran 2022 - 08:53

Karacadağ Kalkınma Ajansı 12 Sözleşmeli Personel Alacak

Karacadağ Kalkınma Ajansı 12 Sözleşmeli Personel Alacak
Son Güncelleme :

09 Haziran 2017 - 8:51

T.C.
KARACADAĞ KALKINMA AJANSI
(İnsan Kaynakları)

PERSONEL GİRİŞ SINAVI İLANI
Karacadağ Kalkınma Ajansı’na 25.01.2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu,
Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun ile 25.07.2006 tarih ve 26239 sayılı Resmî Gazete’de
yayınlanan Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde; Diyarbakır ve
Şanlıurfa Bölgesinin kalkınması ve gelişmesine hizmet etmek isteyen, esnek ve dinamik çalışabilen,
yaratıcı ve analitik düşünebilen, takım çalışmasına yatkın, kendiliğinden iş yapabilme becerisine
sahip, kendine güvenen, iletişime açık, pozitif düşünen, üretken, değişen çalışma koşullarına kolay
uyum sağlayabilen ve seyahat engeli olmayan 1 (bir) Ġç Denetçi ve 12 (oniki) Uzman Personel alımı
yapılacaktır.
Uzman personel için branşlar aşağıdaki gibidir:
Hukuk, İktisat, İşletme, Kamu Yönetimi, Maliye, Muhasebe, Sosyoloji, İstatistik veya Matematik,
Makine Mühendisliği, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Bilgisayar
Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Çevre Mühendisliği, Ziraat Mühendisliği, Gıda Mühendisliği,
Şehir ve Bölge Planlama, Mimarlık veya İnşaat Mühendisliği, Elektrik-Elektronik veya Elektrik
Mühendisliği, Harita, Harita ve Kadastro, Jeodezi ve Fotogrametri, Geomatik Mühendisliği
dallarından veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca Kabul edilen yurtdışındaki
yükseköğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmak.
iç Denetçi için branşlar aşağıdaki gibidir:
Üniversitelerin Hukuk, İktisat, Maliye, Muhasebe, İşletme, Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler,
Çalışma Ekonomisi Ve Endüstri İlişkileri ile mühendislik dallarından veya bunlara denkliği
Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından lisans
düzeyinde mezun olmuş olmak.
Karacadağ Kalkınma Ajansı’nın merkezi Diyarbakır İli olup, Ajans’ın faaliyet alanını Diyarbakır ve
Şanlıurfa İlleri oluşturmaktadır. Bu nedenle, sınavda başarılı olan adaylar Ajansın iş yükü dikkate
alınarak bu illerden, Ajans’ın uygun göreceği herhangi birinde çalışacaktır.
BAŞVURU BAŞLANGIÇ TARİHİ : 03.07.2017
SON BAŞVURU TARİHİ : 12.07.2017
SINAV TARİHİ : 19-20-21.07.2017
BAŞVURU YERİ : Karacadağ Kalkınma Ajansı, İnsan Kaynakları Bürosu, Selahattini
Eyyubi Mah. Urfa Bulvarı No: 15/A 21080 Bağlar/DİYARBAKIR
(Tel: 0 (412) 237 12 16-17 Faks: 0 (412) 237 12 14 E-posta:
[email protected])
Sınava ilişkin detaylı bilgi ve İş Talep Formu, Ajansın web sitesi olan www.karacadag.org.tr adresinden
temin edilebilir.
Kamuoyuna ilanen duyurulur.
AJANS GENEL SEKRETERLİĞİ

 

ilan orjinal linki: http://euygulama.dpb.gov.tr/dpb_web/menu/yeni_PDF.aspx?e7f0635f-dbd5-4d0b-9b2b-47b43268deeb