http://www.wannawatches.com

Karadeniz Teknik Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alacak » Kamu BilgiKamu Bilgi

21 Haziran 2022 - 04:54

Karadeniz Teknik Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alacak

Karadeniz Teknik Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alacak
Son Güncelleme :

27 Temmuz 2017 - 14:39

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN 4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Üniversitemiz Farabi Hastanesi Başhekimliğinde,657 Sayılı Kanunun 4/B maddesi, 06.06.1978 tarihli ve 7/15454 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan esaslar ile ek ve değişikliklerine göre istihdam edilmek üzere, aşağıdaki belirtilen ünvanlarda, yazılı veya sözlü sınav yapılmaksızın ‘Ortaöğretim/Önlisans” 2016 KPSS (B) grubu sınavı ile (KPSSP94/KPSSP93) “Lisans” 2016 KPSS (B) grubu sınavı ile (KPSSP3) puan türü esas alınarak sıralama ile alım yapılacaktır.

 

  • Başvuracak adaylar 657 sayılı kanunun 48.maddesinde belirtilen şartlara haiz bulunmalıdır.
  • Adaylar mezuniyetine göre; 2016 KPSS Ortaöğretim/Önlisans (B) grubu veya 2016 KPSS Lisans (B) grubu sınavına girmiş bulunmalıdır.
  • Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmaları gerekmektedir.

  • Müracaatların ilanın gazatede yayımlandığı günü izleyen 15 gün içinde mesai saati bitimine kadar Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığının http://www.ktu.edu.tr/personel-tumduyuru web adresinden temin edilecek örnek başvuru dilekçesi ve istenilen belgeler ile birlikte Personel Dairesi Başkanlığına elden yapılması gerekmektedir.Posta ile yapılan müracaatlar kesinlikle kabul edilmeyecektir.

  • Sonuçlar ilgili KPSS Puan türü sıralaması dikkate alınarak başvuru bitim tarihini takip eden 15 gün içerisinde http://www.ktu.edu.tr/personel-tumduyuru adresinde yayınlanacaktır.

  • 4-B Sözleşmeli personel olarak çalışmakta iken istifaen görevinden ayrılarak sözleşmesi feshedilenler;fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süre geçmeden başvuruda bulunamazlar

  • Müracatlar; 01.08.2017 tarihinde başlayıp 15.08.2017 tarihi mesai saati bitimine ( Saat 17.00) kadar devam edecektir. Bu tarihden itibaren yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

*Diplomanın / Mezuniyet belgesinin aslı veya son 1 hafta içerisinde noterden onaylanmış sureti (Diploma/ Mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı suretin aslı mutlaka tarafımızdan görülecek ve fotokopisi alınacaktır. Bu belgeleri getirmiyenlerin başvurusu kesinlikle kabul edilmeyecektir)

*Başvuru koşulunda istenen 2016 KPSS Sonuç Belgesi.

*Personel Dairesi Başkanlığının http://www.ktu.edu.tr/personel-tumduyuru web adresinden temin edilecek başvuru dilekçesi.

*Nüfus cüzdanı fotokopisi.

*Son 6 ay içerisinde çekilmiş1 Adet vesikalık fotoğraf (Dilekçeye eklenecektir).

*Adaylar aranan nitelikler bölümünde istenilen tecrübeye ait çalışma belgesini getirmek zorundadırlar.(Bu sürelerin SGK Hizmet Dökümünde karşılığı bulunmak zorunluluğu vardır.)

*SGK hizmet dökümü ( E-Devletten barkodlu veya ilgili SGK şubesinden temin edilebilir.)

*Gerçeğe aykırı belge verdiği veya beyanda bulunduğu tespit edilenlerin atamaları yapılmaz,atamaları yapılmış ise iptal edilir ve idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel faiziyle birlikte tazmin edilir.KPSS (B) gurubu puan sıralamasıyla atanmaya hak kazanan adayların sonuç belgesi ÖSYM kayıtları ile kontrol edilecektir.Yanlış beyanda bulunanların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

 

ilan ayrıntıları için tıklayınız