http://www.wannawatches.com

Sahil Güvenlik Komutanlığı 155 Subay ve Assubay alacak » Kamu BilgiKamu Bilgi

21 Haziran 2022 - 11:47

Sahil Güvenlik Komutanlığı 155 Subay ve Assubay alacak

Sahil Güvenlik Komutanlığı 155 Subay ve Assubay alacak
Son Güncelleme :

07 Nisan 2017 - 8:45

Devlet Personel başkanlığı aracılığıyla yayımlanan ilanlar aşağıdadır.

 

Assubay alımı Genel Koşullar:

(1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak,
(2) Md.1’deki tabloda yer alan kaynak bölümler kısmındaki DURUM’lardan herhangi birini
tam olarak karşılamak,
(3) KPSS puanı şartı aranan branşlar için; 2016 yılında yapılan KPSS sınavında Genel
Kültür ve Genel Yetenek (P93) puan türünden en az 70 puan almış olmak, şehit ve malul eş ve
çocukları için bu puanların en az %80’ini (56 puan) almış olmak,
(4) 01 Ocak 2017 tarihi itibarıyla düzeltilmemiş nüfus kaydına göre;
(a) 27 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1990 ve sonra doğanlar
başvurabileceklerdir.),
(b) Lisansüstü öğrenimini tamamlamış olanlar için 32 yaşını bitirmemiş olmak
(01 Ocak 1985 ve sonra doğanlar başvurabileceklerdir.).
(5) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,
(6) TSK, J.Gn.K.lığı ve S.G.K.lığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde belirtilen şartları
taşımak ve “Subay/Astsubay Öğrenci Adayı Olur” kararlı sağlık raporu almak (Yalnızca Güverte
ve Makine Branşları bu rapora ilave olarak Gemiadamları Sağlık Yönergesinde belirtilen
“Gemiadamı Olur Sağlık Raporu”nu da ilgili sağlık kuruluşundan alacaktır),
(7) Adayın kendisi ve evli ise eşi; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş
yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış
olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri,
kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı
madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adlî veya idarî soruşturma veya kovuşturma devam ediyor
olmamak, bunlardan dolayı idarî yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş
olmak,
(8) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen
süreler geçmiş olsa bile, adayın kendisi ve evli ise eşi; kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün
açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis
cezasına mahkûm olmamak, affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar
verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı
suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas,
ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini
aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm olmamak veya bu
suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya
kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,
(9) Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik, ahlaki nedenlerle
çıkarılmamış olmak,
(10) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor
olmamak,
(11) Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak,
(12) TSK, J.Gn.K.lığı ve S.G.K.lığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi
bir nedenle askeri okullar ile Jandarma ve Sahil Güvenlik eğitim kurumlarından çıkmış veya
çıkarılmamış olmak,
(13) Terör örgütleri ile bu örgütlerin yasal veya yasadışı uzantılarının eylemlerine,
toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş, katılmamış olmak,
(14) Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına
üye olmadığına dair yazılı beyan sunmak,
(15) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak,
NOT: Adayların yukarıda belirtilen şartlardan herhangi birini taşımadıkları anlaşılması halinde,
sınav sonuçlarına bakılmaksızın adaylıkları, öğrenime başlamışlarsa öğrencilikleri sona erdirilir.

 

Subay alımı Genel Koşullar:
(1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
(2) Md.1’deki tabloda yer alan kaynak bölümler kısmındaki gerekleri tam olarak
karşılamak,
(3) KPSS ve ALES puanı şartı aranan branşlar için; 2016 yılında yapılan KPSS
sınavında Genel Kültür ve Genel Yetenek (P3) puan türünden en az 70 puan almış olmak ve son
üç yıl içinde yapılan (2014, 2015 ve 2016) ALES (Eşit Ağırlık Puan Türü) sınavlarının birinden
en az 55 puan almış olmak, şehit ve malul eş ve çocukları için bu puanların en az %80’ini
(KPSS:56 puan) almış olmak,
(4) 01 Ocak 2017 tarihi itibarıyla düzeltilmemiş nüfus kaydına göre;
(a) 27 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1990 ve sonra doğanlar
başvurabileceklerdir.),
(b) Lisansüstü öğrenimini tamamlamış olanlar için 32 yaşını bitirmemiş olmak
(01 Ocak 1985 ve sonra doğanlar başvurabileceklerdir.).
(5) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,
(6) TSK, J.Gn.K.lığı ve S.G.K.lığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde belirtilen şartları
taşımak ve “Subay/Astsubay Öğrenci Adayı Olur” kararlı sağlık raporu almak, bu rapora ilave
olarak; yalnızca Sahil Güvenlik (Güverte) ve Sahil Güvenlik (Makine) branşları için
Gemiadamları Sağlık Yönergesinde belirtilen “Gemiadamı Olur Sağlık Raporu”nu, yalnızca Sahil
Güvenlik (Pilot) branşı için “Pilot Olur Sağlık Raporu”nu almak,
(7) Adayın kendisi ve evli ise eşi; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş
yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış
olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri,
kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı
madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adlî veya idarî soruşturma veya kovuşturma devam ediyor
olmamak, bunlardan dolayı idarî yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş
olmak,
(8) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen
süreler geçmiş olsa bile, adayın kendisi ve evli ise eşi; kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün
açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis
cezasına mahkûm olmamak, affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar
verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı
suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas,
ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini
aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm olmamak veya bu
suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya
kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,
(9) Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik, ahlaki nedenlerle
çıkarılmamış olmak,
(10) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor
olmamak,
(11) Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak,
(12) TSK, J.Gn.K.lığı ve S.G.K.lığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi
bir nedenle askeri okullar ile Jandarma ve Sahil Güvenlik eğitim kurumlarından çıkmış veya
çıkarılmamış olmak,
(13) Terör örgütleri ile bu örgütlerin yasal veya yasadışı uzantılarının eylemlerine,
toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş, katılmamış olmak,
(14) Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına
üye olmadığına dair yazılı beyan sunmak,
(15) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak,
NOT: Adayların yukarıda belirtilen şartlardan herhangi birini taşımadıkları anlaşılması halinde,
sınav sonuçlarına bakılmaksızın adaylıkları, öğrenime başlamışlarsa öğrencilikleri sona erdirilir.

 

 

Subay alımı ilan pdf dosyası (okumadan başvurmayınız) (Uyarı: Güncellemelerden sitemiz sorumlu tutulamaz)

 

Assubay alımı ilan pdf dosyası (okumadan başvurmayınız) (Uyarı: Güncellemelerden sitemiz sorumlu tutulamaz)