http://www.wannawatches.com

Etüt merkezlerine ilişkin soru önergesi » Kamu BilgiKamu Bilgi

21 Haziran 2022 - 13:17

Etüt merkezlerine ilişkin soru önergesi

Etüt merkezlerine ilişkin soru önergesi
Son Güncelleme :

13 Mart 2017 - 15:52

CHP Milletvekili İbrahim Özdiş, Etüt Merkezlerinin kapanmasına ve yerine Sosyal Etkinlik merkezlerinin açılmasına yönelik meclis soru önergesi verdi. Verdiği önergede Etüt merkezlerinin kapatılma gerekçesini ve işsiz kalan personelin nasıl geçimlerini sağlayacaklarını sorguladı

 

 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI’NA

Aşağıdaki sorularımın Milli Eğitim Bakanı Sayın İsmet YILMAZ tarafından Anayasa’nın 98. maddesi ve TBMM İçtüzüğünün 96. ve 99. maddeleri gereğince yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim.

İbrahim ÖZDİŞ
687 sayılı KHK ile “Öğrenci Etüt Merkezleri” kaldırılmış, yerine “Sosyal Etkinlik Merkezi” adı altında yeni bir uygulamaya geçilmiştir. 1 Temmuz 2017 tarihine kadar faaliyetlerine devam edebilecek mevcut öğrenci etüt merkezlerinden, 1 Temmuz 2017 sonrası gerekli izinleri sağlamış ve prosedürleri yerine getirmiş olanları çalışmaya devam edebileceklerdir. Bu çerçevede;
Adana Milletvekili

  • Öğrenci etüt merkezlerini kapatma kararı alınmasının gerekçeleri nelerdir?
  • Türkiye genelinde ilköğretim ve ortaöğretim olmak üzere toplam kaç adet etüt merkezi bulunmaktadır? Buralarda toplam çalışan sayısı nedir?
  • Öğrenci Etüt Merkezleri ile Sosyal Etkinlik Merkezleri arasında ne gibi farklar olacaktır? Söz konusu merkezleri açma prosedürleri arasındaki farklar nelerdir?
  • Öğrenci Etüt Merkezinden Sosyal Etkinlik Merkezine dönüşüm kapsamında ne gibi şartlar istenmektedir?
  • Dönüşümü sağlayamayıp, kapanacak etüt merkezlerinde çalışanların durumu ne olacaktır? İşsiz kalacak olan bunca kişinin geçimini nasıl sağlamasını düşünüyorsunuz?