http://www.wannawatches.com

Özel öğretim kursları elektronik takip sistemi ile denetlenecek » Kamu BilgiKamu Bilgi

21 Haziran 2022 - 11:04

Özel öğretim kursları elektronik takip sistemi ile denetlenecek

Millî Eğitim Bakanlığınca dershanelerin dönüşümünün ardından tanımlanan özel öğretim kurslarının 1 Ağustos 2017´den sonra “bir” bilim grubunda faaliyet gösterip göstermediği, elektronik takip sistemi ile denetlenecek.

Özel öğretim kursları elektronik takip sistemi ile denetlenecek
Son Güncelleme :

25 Nisan 2017 - 18:44

Denetimler sonucunda, dershane gibi çalışma eğiliminde olan, bilim grubu sınırlamasına riayet etmeyen kurumlara para, sonrasında ise kapatma cezası verilecek. Dershanelerin dönüşümünü öngören kanun değişikliğinin bir kısım maddelerinin Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmesinin ardından, Ağustos 2015´te Millî Eğitim Bakanlığı tarafından tanımlanan “özel öğretim kursları” mercek altına alınıyor.

 

Mevzuatın ilk düzenlendiği dönemde, özel öğretim kurslarının 8 bilim grubundan en fazla 3´ü ile faaliyet gösterebileceği öngörülmüştü. Ancak 3 bilim grubu sınırlamasını öngören değişiklik, iptali istemiyle Danıştay’a taşındı ve Yüksek Mahkeme, 2015 yılının Aralık ayında 3 bilim grubu sınırlaması hakkında yürütmenin durdurulması kararı vermişti. Karar üzerine özel öğretim kurslarının bilim grubu sayısı geçen yılın nisan ayında 5´e çıkarılmıştı.

 

Öte yandan, yürütmenin durdurulması kararına karşı yaptığı itirazı, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunca 2016 Mayıs ayında haklı bulunan Bakanlığın bilim grubu sınırlaması yapmaya yetkili olduğu hükme bağlandı. Bu kararın ardından geçen yılın ağustos ayında özel öğretim kurslarının faaliyet gösterebileceği bilim grubu sayısı bire düşürüldü. Ayrıca 676 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile de özel öğretim kursu tanımı bağımsız bir kurum olarak 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu´na eklendi ve açılabilecek bilim grubu sayısı da yönetmelikteki düzenlemeye uygun olarak “bir” olarak belirlendi.

1 Ağustos son tarih

Kanuni düzenleme gereğince daha önceden açılmış olup halen birden fazla bilim grubuyla faaliyet gösteren kursların, 1 Ağustos 2017´ye kadar yapılarını “bir” bilim grubunda faaliyet gösterecek hale getirme zorunluluğu bulunuyor. Bu tarihten sonra özel öğretim kursları, elektronik takip sistemi üzerinden (MEBBİS) oluşturulan e-yaygın modülünden takip edilecek ve dershane gibi çalışma eğiliminde olan, bilim grubu sınırlamasına riayet etmeyen kurumlara müsaade edilmeyecek.

Bir özel öğretim kursunun hangi bilim grubunda faaliyet göstermek üzere Bakanlıktan onay almışsa faaliyetini sadece o bilim grubunda yürütmesi ve başka branşlardan öğretmen istihdam etmemesi gerekiyor. Bir bilim grubu dışında faaliyet göstermekte ısrar eden özel öğretim kursları, elektronik ortamda denetlenecek. “Bir” bilim grubunda onay alan özel öğretim kurslarına, başka branşlardan öğretmen istihdam edilmesine izin verilmeyecek. Belirtilen sınırların dışında faaliyet gösteren kurumlara kanun gereği idari para cezaları uygulanacak, sonrasında aynı şekilde faaliyet göstermeleri halinde ise kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatları iptal edilecek. Özel öğretim kurslarının faaliyet gösterebilecekleri alan, Türk dili ve edebiyatı, matematik, fizik, kimya, biyoloji, tarih, coğrafya ve felsefe gruplarından sadece biri olabilecek.

meb.gov.tr